Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU: TREćIM LICIMA IZDAVAćE SE LIST NEPOKRETNOSTI U KOME ćE BITI IZOSTAVLJENI JEDINSTVENI MATIčNI BROJ GRAđANA, PREBIVALIšTE I ADRESA


Pravna baza Paragraf Lex

Menjaće se propisi o dostupnosti ličnih podataka preko lista nepokretnosti. Prema predlogu izmena lični podaci biće  dostupni državnim organima, izvršiteljima i notarima.

Građani ubuduće neće moći da dobijaju lične podatke trećih lica preko lista nepokretnosti, potvrđeno je za "Novosti" u Kabinetu direktora Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) Zorana Popovića.

RGZ je pripremio izmene Zakona o državnom premeru i katastru.

Nacrtom zakona predviđeno je da se list nepokretnosti, sa svim podacima o nekretnini i vlasniku, uključujući i podatke o ličnosti zaštićene zakonom, ubuduće izdaje samo:

  • imaocu prava (vlasniku),
  • licu koje on ovlasti,
  • licu koje ima javno ovlašćenje (notar ili izvršitelj),
  • državnom i drugom organu za vođenje postupka iz njegove nadležnosti,
  • i pravnom licu koje ima zaključen ugovor sa Zavodom o pristupanju svim podacima katastra nepokretnosti.

Ugovor će sadržati odredbu kojom se to lice obavezuje da čuva tajnost podataka o ličnosti sadržanih u bazi podataka katastra.

- Trećim licima izdavaće se list nepokretnosti u kome će biti izostavljeni jedinstveni matični broj građana, prebivalište i adresa - kažu u RGZ.

Do sada, bilo koji građanin, za samo 1.140 dinara, mogao je da dobije u katastru list nepokretnosti sa ličnim podacima stanara određene zgrade ili vlasnika kuće. Poverenik Rodoljub Šabić poslao je zato vanredni nadzor u RGZ, gde je utvrđeno da se listovi nepokretnosti izdaju svima, bez navedenog pravnog osnova.

- Shodno Zapisniku o izvršenom nadzoru, nadležnom sektoru dali smo nalog da pristupi izmeni obrasca zahteva za izdavanje lista nepokretnosti i doda rubriku u koju bi podnosilac zahteva, treće lice, navelo pravni interes za podnošenje zahteva - kažu u Geodetskom zavodu. - Pripremamo i proceduru za utvrđivanje i proveru postojanja tog interesa.

ZAKONSKIM izmenama lični podaci vlasnika stanova biće zaštićeni, ali niko još nema odgovor na pitanje kako će kupci nekretnina, bez ličnih podataka prodavca, znati da je on baš taj i da nije prevarant. Takođe, problem će biti u mestima gde su jedno ime i prezime česti i prenose se s kolena na koleno, pa kupac neće znati kome od imenjaka pripada određena nekretnina.

Izvor: www.vecernjenovosti.rs