Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI: OBJAVLJENI OGLASI ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PROJEKTE KOJI ćE OBEZBEDITI RADNO ANGAżOVANJE NEZAPOSLENIH


Pravna baza Paragraf Lex

Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini utvrđeno je da će se u 2015. godini sprovoditi programi i mere aktivne politike zapošljavanja - samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica, program stručne prakse i javni radovi.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je 3.3.2015. godine objavio četiri javna oglasa i započeo kampanju zapošljavanja u 2015. godini, u okviru koje će biti zaposleno i radno angažovano preko 3000 nazaposlenih lica, i to za:

- dodelu subvencije nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine, u ukupnom iznosu od 128.000.000,00 dinara. Subvencija se dodeljuje u iznosu od 160.000,00 dinara i namenjena je samozapošljavanju nezaposlenih lica. Javni oglas je otvoren do utroška sredstava;

- za dodelu subvencije poslodavcima sa sedištem na teritoriji APV koji zapošljavaju nezaposlena lica evidentirana kod filijala NSZ u Pokrajini, a za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2015. godini, u ukupnom iznosu od 200.000.000,00 dinara. Poslodavcu se dodeljuje subvencija u iznosu od 140.000,00 dinara po zaposlenom licu. Javni oglas je otvoren do utroška sredstava;

- za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini - 40.000.000,00 dinara

Sredstva su namenjena za finansiranje stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica sa evidencije NSZ u AP Vojvodini, koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, a radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa. Zahteve mogu podnositi privatna preduzeća (privredna društva i preduzetnici) i javna nefinansijska preduzeća (JP i JKP). Javni oglas je traje do 18.03.2015. godine;

- za finansiranje javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini - 160.000.000,00 dinara

 Ovo je mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, sa teritorije AP Vojvodine, i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima podnosilac/izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa. Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti, kao i u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Prijave za organizovanje i sprovođenje javnih radova mogu podneti privredna društva, preduzetnici i udruženja građana. Javni oglas je traje do 18.03.2015. godine.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, 04.03.2015.