Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I TAHOGRAFIMA: RADNO VREME POSADE U DRUMSKIM VOZILIMA MOżE DA TRAJE NAJDUżE 60 SATI NEDELJNO - MEHANIčKI TAHOGRAFI 1311 MORAćE DA SE ZAMENE ANALOGINIM ILI DIGITALNIM U ROKU OD GODINU DANA, A DIGITALNI STARIJE GENERACIJE 1314 ELEKTRONSKIM NOVIJE GENERACIJE U ROKU OD TRI GODINE


Pravna baza Paragraf Lex

Nacrt zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom saobraćaju i tahografima urađen je kako bi se direktive Evropske unije u ovoj oblasti inkorporirale u nacionalno zakonodavstvo. Time će se dobiti ujednačena pravila za domaće prevoznike koji voze u Evropi, kao i za strane koji voze kod nas, a kada bude završen i nedostajući deo podzakonskih akata, imaćemo jasan i precizan zakon, istakao je Zoran Alimpić, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, na javnoj raspravi, održanoj u Privrednoj komori Srbije.

Prvi put u Srbiji donet je poseban zakon vezan za radno vreme prevoznika u drumskom saobraćaju kao leks specijalis na Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), rekao je Vladimir Momčilović, docent Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. U cilju postizanja konkureentnosti, zakon predviđa izjednačene uslove u domaćem i međunarodnom prevozu. Tako, radno vreme posade u drumskim vozilima može da traje najduže 60 sati nedeljno, s tim da prosečna radna nedelja na nivou četiri meseca ne sme da traje duže od 48 sati. Pauze se neće računati u radno vreme, ali će se plaćati kao vreme raspoloživosti. Niz donetih pravila usmeren je na povećanje bezbednosti u saboraćaju, zaključkio je Momčilović.

Bitan segment Ncrta odnosi se na poslove vezane za tahografe, kao i na radionice za tahografe. U tom segmentu nije došlo do velikih promena, ukazao je predstavnik Agencije za bezbednost saobraćaja. Agencija za tahografe kontrolisaće rad radionica, a među postavljenim tehničkim zahtevima je i obaveza da se mahanički tahografi 1311 zamene analoginim ili digitalnim u roku od godinu dana, dok je digitalne tahografe starije generacije 1314 moguće zameniti elektronskim uređajem novije generacije u roku od tri godine.

Novi zakon regulisao je nadzor i kaznene odredbe, a njegovu primenu kontrolisaće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za bezbednost saobraćaja. Učesnici javne rasprave očekuju da će set podzakonskih akata biti zaokružen u predviđenom roku od 12 meseci, jer je veliki deo pripreman paraleleno sa Nacrtom zakona.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 04.03.2015.