Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI RAČUN ZA UPLATU TAKSE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI


Pravna baza Paragraf Lex

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je radi povećanja efikasnosti u radu, pored postojećeg, otvorila i evidencioni račun za uplatu takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava: 840-30678845-06, što će omogućiti da se na efikasniji način utvrđuju okolnosti u vezi sa uplatom takse i pouzdanije kontroliše uplate tog javnog prihoda.

Podnosioci zahteva za zaštitu prava takse treba da uplate na novi evidencioni račun, s tim da su i dalje u obavezi da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015) dostavljaju dokaze o uplati takse. U pogledu promene broja računa, izmenjeno je i uputstvo za uplatu takse koje se sa svim ostalim detaljima o načinu uplate takse se može pronaći u okviru banera "uputstvo o uplati takse" ili klikom na sledeći link: Uplata takse iz Republike Srbije na internet prezentaciji Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Izvor: Vebsajt Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 04.03.2015