Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA HARMONIZOVAN SA EU REGULATIVOM


Nacrt izmena i dopuna Zakona o poštanskim uslugama biće usvojen do kraja ove godine, rekao je pomoćnik ministra Nebojša Vasiljević, a potpredsednik PKS Raša Ristivojević da značaj poštanskog sektora za privredu nadmašuje njegovo učešće u BDP od 0,5 odsto.

Da bi se videlo šta je urađeno na osnovu Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji za period 2013-2016, kao i da bi se ukazalo na pravce unapređenja i razvoja te Strategije, u Privrednoj komori Srbije održan je okrugli sto na temu "Poštanska delatnost u 2013./2014."

"Poštanski sektor učestvuje u BDP-u Srbije sa preko 0,5 odsto, a zapošljava 1,2 odsto ukupnog broja zaposlenih u Srbiji, ali značaj poštanskog sektora za celokupnu privredu i svaki privredni sektor posebno, daleko nadmašuje ove podatke", ukazao je potpredsednik PKS Raša Ristivojević, otvarajući okrugli sto. On je ukazao na ključne teme u okviru poštanske delatnosti u Srbiji, kao što su evropsaka regulativa u okviru nacionalnog zakona o poštanskim uslugama, rezultati Akcionog plana javnog i privatnog sektora u skladu sa Strategijom razvoja poštanskih usluga u Srbiji za period 2013-2016 godine, Nacrt izmena i dopuna Zakona o poštanskim uslugama, kao i Poglavlje 3. pregovora o pridruživalju EU.

"Poštanske usluge u Evropskoj uniji regulisane su u okviru Poglavlja 3, koje reguliše usluge, a mi se nalazimo u pripremnoj fazi za pregovaranje o ovom poglavlju", rekao je na okruglom stolu Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine i telekomunikacija. Vasiljević je istakao da danas na razvoj poštanskih usluga najviše utiče "razvoj elektronskog poslovanja koje pomera težište sa pismonosnih pošiljki na pakete koji se šalju u okviru elektronske trgovine". Pomoćnik ministra je ukazao i da je završen Nacrt izmena i dopuna Zakona o poštanskim uslugama, harmonizovan sa evropskom regulativom, i da se njegovo usvajanje u srpskom parlamentu očekuje do kraja ove godine.

Olja Jovičić, direktorka međunarodnog sektora u Javnom preduzeću PTT saobraćaj "Srbija", ukazala je na činjenicu da su u EU liberalizacija trgovine uslugama okončana 1. januara 2013, ali da je u izgledu donošenje Direktive 4 u vezi sa poštanskim uslugama, koja bi trebalo da reguliše promene nastale upotrebom novih tehnologija u poštanskom saobraćaju.

Olja Jovičić je podsetila da je proces liberalizacije, decentralizacije i demonopolizacije poštanskih usluga u EU trajao približno 20 godina, počevši od Zelene knjige iz 1997, preko direktive iz 2002. dopunjene 2008, da bi tek direktivom iz 2010. bili precizirani rokovi za liberalizaciju tržišta PTT uslugama u Evropskoj uniji. "U Srbiji uz JP PTT "Srbija" posluje još 48 privatnih operatera, što svedoči da je izvršena demonopolizacija", rekla je Jovičić i ukazala da će budućim izmenama zakona biti redefinisan pojam univerzalne poštanske usluge, njene dostupnosti, i rešeno pitanje da li će se troškovi univerzalne poštanske usluge finansirati iz specijalnog fonda ili iz državne pomoći.

Željko Ivanji, diretktor JP PTT saobraćaja "Srbija", ukazao je da je u 2012, poslednjoj godini za koju je završen obračun, to javno preduzeće ostvarilo dobit od 30 miliona evra, kao i da će se strategija njegovog razvoja zasnivati na "proizvodnji novih vrednosti, a ne na smanjenju broja zaposlenih". Ivanji je ukazao da će se JP PTT "Srbija" razvijati u pravcu elektronske trgovine, digitalnog poslovanja i partnerstva sa državom.

Snežana Božić iz Udruženja za saobraćaj Privredne komore Srbije koje je organizator okruglog stola, ukazala je na problem prometa krivotvorene robe putem interneta. "Privredna komora Srbije tokom prošle godine organizovala je četiri stručna skupa, na kojima je, između ostalog, zaključeno da je potrebno uvesti internet mehanizam skidanja (take-down notices), koji bi omogućio uklanjanje sadržaja koji predstavljaju povredu prava intelektualne svojine". rekla je Božić.

Ljiljana Karaklajić, vlasnica D Ekspres kurirske službe, koja zapšljava čak 500 ljudi i 363 kurira, a posluje od 2008, iznela je iskustva privatnog sektora u oblasti poštanskih usluga u Srbiji. Ona je ukazala na njihov visok kvalitet i obavezu poštovanja standarda, kao i na inovativnost i fleksibilnost u odnosu na javni sektor.

Na okruglom stolu u Privrednoj Komori Srbije, na kome su učestvovali brojni privrednici, predstavnici Pošte Srbije i kurirskih službi, Ministarstva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije, Uprave carine, Republičke agencije za poštanske usluge, Republičke agencije za telekomunikacije, Saobraćajnog i tehničkih fakulteta i predstavnici komorskog sistema, ukazano je da bi javno-privatno partnerstvo znatno podiglo kvalitet poštanskih usluga u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 4.3.2014.