Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Prekršajni apelacioni sud


U skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 03.02.2021. godine u 11:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Prekršajni apelacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 116/20 od 16.09.2020. godine.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 03.02.2021.
Naslov: Redakcija