Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA U PRAKSI ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ZAKONA O PREKRŠAJIMA, SLUČAJEVI OSLOBAĐANJA PRAVNIH I ODGOVORNIH LICA ZA PREKRŠAJE NJIHOVIH VOZAČA, SA PRIMERIMA SUDSKE PRAKSE : Paragraf organizuje vebinar 17. marta 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Primena u praksi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o prekršajima, slučajevi oslobađanja pravnih i odgovornih lica za prekršaje njihovih vozača, sa primerima sudske prakse", 17. marta 2021. godine.

Na vebinaru će kroz predavanje i primere u praksi biti predstavljeni najkarakterističniji primeri saobraćajnih prekršaja kao i primena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon) i Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr. zakon).

Takođe, biće predstavljena aktuelna sudska praksa iz oblasti saobraćaja sa posebnim akcentom na slučajeve oslobađanja pravnih i odgovornih lica za prekršaje njihovih vozača.

Svaki učesnik vebinara dobija na poklon Paragrafovo najnovije izdanje Priručnik za primenu u praksi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Priručnik sadrži tabelarni prikaz svih prekršaja propisanih Zakonom, kao i aktuelnu sudsku praksu i sporazume o priznanju prekršaja.

Polaznici vebinara će biti upoznati sa postupkom pred prekršajnim sudom, kao i sa drugim mogućnostima okončanja postupka (sporazum i nalog).

Osim toga, polaznici vebinara će biti upućeni u aktuelnu sudsku praksu iz oblasti saobraćajnih prekršaja, kao i kaznenu politiku.

Od posebnog značaja je upoznavanje polaznika sa slučajevima oslobađanja pravnih i odgovornih lica za saobraćajne prekršaje vozača pravnih lica.

Vebinar je pre svega namenjen svim pravnim i odgovornim licima u pravnim licima, preduzetnicima, a od koristi je i svim fizičkim licima koja koriste vozilo u privatne i službene svrhe, s obzirom na to da su oni po zakonu odgovorni subjekti za saobraćajne prekršaje.

Teme vebinara:

  • Prekršajna odgovornost po ZOP-u i ZOBS-u
  • Subjekti odgovornosti po ZOP-u
  • Odgovornost pravnih lica za prekršaje svojih vozača i primena ZOBS-a
  • Najčešći primeri prekršaja u praksi
  • Primeri oslobađanja pravnih i odgovornih lica za prekršaje vozača

Predavači:

  • dr Mirjana Šušnjara - sudija Prekršajnog apelacionog suda u penziji
  • Ivana Šušnjara - viši urednik u redakciji pravne baze Paragraf Lex

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Primena u praksi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o prekršajima, slučajevi oslobađanja pravnih i odgovornih lica za prekršaje njihovih vozača, sa primerima sudske prakse".

Izvor: Redakcija, 04.02.2021.