Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU: Treći put odbijeno priznanje presude suda u Zagrebu na štetu Jugobanke


Privredni sud u Beogradu odbio je i treći put da prizna stranu sudsku odluku - presudu suda u Zagrebu na štetu Jugobanke od koje se traži isplata 100.000 evra na ime sudskih troškova. Odluka je doneta krajem januara, samo nekoliko nedelja pošto je viša instanca, Privredni apelacioni sud, ukinula drugu presudu o nepriznanju i vratila je na ponovno suđenje.

- Situacije u praksi da prvostepeni sud po treći put istrajava u svom stavu su gotovo nezamislive. Privredni sud u Beogradu ponovio je odluku kojom je iskazao svoj jasno zauzet stav da ne postoje uslovi za priznanje odluke hrvatskog suda. Doslednost i istrajnost Privredni sud zasniva pre svega na činjenici postojanja takozvanog deljivog reciprociteta u priznanju sudskih odluka, s obzirom na to da ne postoji formalni sporazum - kaže advokat Ivan Simić.

Nesporno je da se sudske odluke u određenim stvarima međusobno priznaju ali nema reciprociteta u pogledu primene Sporazuma o sukcesiji. To je, navodi advokat, notorna činjenica koju Privredni sud u Beogradu konstatuje i utvrđuje u svojoj odluci.

- I pored toga što žalbeni Privredni apelacioni sud (PAS) dva puta ukida odluku Privrednog suda u Beogradu, ovaj sud je i treći put ostao pri svojoj odluci i pritom otklonio nedostatke na koje je PAS ukazao. Treba podsetiti da je u istoj situaciji PAS ranije već potvrdio odluku kojom je odbijen zahtev da se naplate troškovi postupka od "Mladost turista" - kaže Simić.

Naglašava da je viša instanca ovoga puta postupila suprotno zaključku Vrhovnog kasacionog suda (VKS) o zabrani dvostrukog ukidanja rešenja, koji je donet na sednici građanskog odeljenja najvišeg suda 12. novembra prošle godine. Tada je zauzet stav da se rešenja, isto kao ni presude, ne mogu dva puta ukidati. Postavlja se pitanje da li je treće ukidanje rešenja prema odluci PAS-a u koliziji sa stavom Vrhovnog suda.

- Najnovija odluka Privrednog suda u Beogradu ima posebnu težinu i kvalitet, jer detaljno, jasno i uverljivo otklanja sve primedbe žalbenog suda. Retko se kod nas govori o kvalitetu sudskih odluka i zato ovaj slučaj vraća nadu u pravni poredak u celini, ne samo zbog poštovanja našeg poretka, nego i zbog profesionalnog kapaciteta sudija pojedinaca koji vraćaju veru da je pravo pre svega struka i nauka - navodi Ivan Simić.

Razlog žalbenog suda da drugi put ukine odluku bio je stav da je zahtev Jugobanke u Hrvatskoj zastareo.

- Ništavost nije podložna zastari gotovo ni u jednom pravnom poretku - objašnjava Simić.

U konkretnom slučaju reč je o stranoj sudskoj odluci o naknadi štete zbog povrede imovinskih prava Jugobanke koja su zatečena na dan 30. decembra 1990. a koja su kasnije "preneta" na treća lica. Takav prenos imovine je ništav, a ništavost ne zastareva.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 02.02.2020.
Naslov: Redakcija