Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TOKOM 2019. GODINE VRAĆANJE ZVANJA INSPEKTOR U SLUŽBENIČKI SISTEM


Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić najavio je da će ove godine ministarstvo raditi na vraćanju službenog zvanja inspektor u službenički sistem Srbije, kao i na tome da inspektori uživaju i punopravnu zaštitu u sudskim procesima.

On je istakao da će u ovoj godini jedan od ciljeva ministarstva biti novi model vrednovanja rada inspektora.

"Želimo da merilo uspeha rada jedne inspekcije ne bude broj ostvarenih nadzora ili količina oduzete robe, već mera ostvarenja javnog interesa u sektoru u kome rade", rekao je Ružić.

Ministar je podsetio da je početak godine obeležio početak rada softvera e-inspektor u okviru kojeg su već počele da rade inspekcije rada, sanitarna, tržišna i upravna inspekcija, a do kraja godine u sistem bi trebalo da uđe i preostalih 38 inspekcija.

"Ovaj softver ne donosi samo velike direktne uštede kroz digitalizaciju već se u njemu prvi put kreira i kartoteka kompletne privrede Srbije koju ćemo po rezultatima nadzora moći da prepoznamo i kategorišemo kao dobru, ili onu koja je u sivoj zoni", ukazao je Ružić.

On je dodao da je softver pomogao u ujednačavanju inspekcijske prakse zbog čega se više neće dešavati da dva inspektora pišu potpuno različite upravne ili kaznene mere, a što će uticati na bolju sudsku praksu i bolji efekat inspekcije.

Izvor: Vebsajt Danas, 01.02.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija