Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Nakon registracije stambene zajednice neophodni izrada novog pečata i delovodnika, deponovanje potpisa upravnika u banci, prijava izmena u Poreskoj upravi, dostava rešenja zakupcima i Gradskom stambenom


Stambenim zajednicama u Srbiji uveliko od lokalnih samouprava i opština stižu rešenja o upisu u Registar stambenih zajednica. Ona sadrže i matične brojeve zgrada, kao i obaveštenje o upisu novih upravnika u registar. Pred vama je uputstvo šta nakon tog rešenja treba da uradi novoizabrani upravnik zgrade.

1. Izrada novog pečata i delovodnika

S obzirom na to da se naziv stambena zgrada preimenuje u stambena zajednica, mora se menjati pečat i delovodnik. Nov pečat sadrži naziv stambena zajednica. One zgrade koje nisu imale do sada pečat, moraće da ga izrade. Potrebno je da kod pečatoresca novoizabrani upravnik odnese original i fotokopiju rešenja.

2. Dostaviti banci deponovane potpise novog upravnika i ovlašćenih lica

Sledeći korak je banka. One zgrade koje nemaju otvoren račun u banci to bi morale da učine. Moguće je imati i više računa u različitim bankama. Zgrade koje već imaju otvoren račun, neophodno je da banci dostave rešenje, kao i da daju deponovane potpise novoizabranog upravnika i ostalih ovlašćenih osoba. Ovo deponovanje je obaveza i za one koje tek bi trebalo da otvore račun.

3. Prijava izmena u Poreskoj upravi

Svaka promena koja se odnosi na poreskog obveznika mora da bude evidentirana u Poreskoj upravi. Republičkoj poreskoj upravi odnosno filijali nadležnoj za područje gde je stambena zajednica potrebno je dostaviti rešenje zbog promene naziva stambene zgrade u stambenu zajednicu. Praksa je da to automatski učini lokalna samouprava ili opština koja je rešenje i dostavila.

4. Dostava rešenja zakupcima, Gradskom stambenom...

Zgrade koje imaju ugovore o održavanju sa JP "Gradsko stambeno" potrebno je da im dostave rešenje o upisu u Registar, a ovo se odnosi i na JP "Infostan". Ukoliko zgrada ima sklopljene ugovore o zakupu, takođe potrebno je i da zakupcima dostavi rešenje.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 03.02.2018.
Naslov: Redakcija