Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Naredni korak u reformi inspekcijskog nadzora je osnivanje Kancelarije privrednog savetnika, koja će privrednicima omogućiti da dobiju odgovore na sva pitanja u vezi sa nadzorom


Ciljevi reforme inspekcijskog nadzora određeni su u interesu dobre i fer konkurentne privrede, ali i države koja nastoji da uspostavi dobru i efikasnu upravu, istakao je ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić.

"Resurse opredeljujemo tako da strategije reforme sprovodimo partnerski, sa onim delovima društva koja poštuju načela zakonitosti i fer konkurencije, a represivne mehanizme rezervišemo za one delove društva i privrede koji ova načela ne poštuju", rekao je Ružić

On je na otvorenoj sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, na kojoj su privrednici imali prilike da postavljaju pitanja inspektorima, a predstavljen im je liflet o njihovim pravima i obavezama u postupku inspekcijskog nadzora, istakao da je reformom postignuto da privrednici imaju objavljene kontrolne liste po kojima se obavlja inspekcijski nadzor, najavu nadzora tri dana unapred, kategorizaciju objekata po riziku, pa čak i mogućnost preventivne inspekcijske kontrole i samoprovere.

Ministar se zahvalio Danijelu Bergu, direktoru Evropske banke za obnovu i razvoj, na podršci ove institucije u reformama i unapređenju dijaloga između privrednika i inspektora, i kao naredni korak u reformi koji se tiče komunikacije privrednika i privrede najavio osnivanje Kancelarije privrednog savetnika. Ta kancelarija će, po rečima ministra, omogućiti privrednicima da dobiju odgovore na sva pitanja u vezi sa inspekcijskim nadzorom.

Danijel Berg je objasnio da je sprovođenje reforme inspekcijskog nadzora dvosmerna ulica i treba da dovede do toga da "kompanije sarađuju sa inspektorima i inspektori sa kompanijama, a ne da budu suprotstavljeni" i poručio da će EBRD podržati osnivanje Kancelarije privrednog savetnika.

Osudivši nedavni napad na inspektora u Nišu dok je obavljao svoj posao, ministar je podvukao da je važno raditi zajedno na kampanji podizanja njihovog ugleda. "Oni obezbeđuju da zakoni važe jednako za sve i vode računa o našoj bezbednosti i zdravlju i fer poslovnom okruženju", naglasio je ministar.

Ministar je rekao da postoji svest o nedovoljnom broju, prosečnoj starosti inspektora od 54 godine i nedovoljnom tehničkom opremljenošću inspekcija, a kao rešenje ovog problema najavio izradu kompletne analize potreba i plana zapošljavanja inspektora što će praktično značiti zapošljavanje novih inspektora u skladu sa potrebama u naredne tri godine, ali i opremanje inspekcijskih službi neophodnom opremom, automobilima, računarima i sl.

"Uveren sam da ćemo na ovaj način, sistematičnim radom i partnerskim odnosom nastaviti ovu, do sada, veoma uspešnu reformu", zaključio je ministar Ružić.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 02.02.2018.
Naslov: Redakcija