Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VIŠI SUD U BEOGRADU: Doneta pravosnažna presuda kojom je odredba o plaćanju naknade za obradu kredita utvrđena kao ništava


Doneta je još jedna pravosnažna presuda u korist jednog klijenta banke kojom je utvrđena kao ništava odredba iz ugovora o kreditu o plaćanju naknade na ime troška obrade kredita, objavilo je Udruženje za zaštitu bankarskih klijenata "Efektiva".

Viši sud u Beogradu je potvrdio prvostepenu presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu u korist klijenta banke kojom je u ugovoru o kreditu, pored člana o naknadi za obradu kredita, utvrdio ništavim i član o promeni visine kamatne stope.

Viši sud u Beogradu je, prema presudi objavljenoj na internet stranici Efektive, odbio "kao neosnovanu" žalbu jedne banke i potvrdio presudu Prvog osnovnog suda iz 2016. godine.

Prvi osnovni sud je, kako stoji u obrazloženju, 2016. godine usvojio tužbeni zahtev tužioca i utvrdio ništavim odredbe dva člana Ugovora za kupovinu stambenog objekta.

Prva poništena odredba glasi da se visina kamatne stope "može menjati u skladu s kretanjem prosečnih kamatnih stopa koje za ovu vrstu posla na teritoriji Republike Srbije obračunavaju prvoklasne banke".

U drugoj ništavoj odredbi je pisalo da se korisnik kredita obavezuje da po osnovu troškova obrade kreditnog zahteva i puštanja kredita u korišćenje.... plati banci jednokratnu naknadu u visini od 1,5 odsto od iznosa odobrenog kredita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem za švajcarski franak na dan plaćanja, kao i jednokratnu naknadu za korišćenje usluga Kreditnog biroa.

Tužena banka je presudom obavezana, kako se navodi u obrazloženju, da tužilji isplati iznos od 1.065,36 švajcarskih franaka u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 17. oktobra 2007. godine.

Pored toga, banka će morati da isplati tužilji i 74.100 dinara na ime troškova parničnog postupka.

Izvor: Vebsajt Politika, 01.02.2018.
Naslov: Redakcija