Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA: ZAHTEVE ZA VRAćANJE IMOVINE AGENCIJI ZA RESTITUCIJU PODNOSIćE REGISTROVANE JEVREJSKE OPšTINE NA čIJEM SE PODRUčJU NALAZI ODUZETA NEPOKRETNOST. NADLEżNI DRżAVNI ORGANI DUżNI SU DA U ROKU OD NAJVIšE 30 DANA OD PODNOšENJA ZAHTEVA IZDAJU SVU DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA VOđENJE POSTUPKA VRAćANJA IMOVINE


Vlada Republike Srbije je predložila da se Savezu jevrejskih opština iz republičkog budžeta godišnje isplaćuje 950.000 evra, na periodu od 25 godina, počev od 1. januara 2017. godine.

To je predviđeno Predlogom zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, koji je dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje po hitnom postupku.

Namera Vlade je da oduzetu imovinu Jevreja koji nemaju žive naslednike vrati organizacijama koje su u vreme oduzimanja te imovine bile u funkciji jevrejske zajednice.

Savez jevrejskih opština dužan je da sredstava dobijena po osnovu korišćenja vraćene imovine Jevreja, kao i novac koji dobije iz budžeta koristi za proučavanje Holokausta, obeležavanje značajnih datuma iz tog perioda, školovanje mladih talenata i načnika iz Srbije, kao i za pomoć preživelim žrtvama Holokausta koje su imale prebivalište u Srbiji.

Predloženim zakonom se reguliše vraćanje imovine koja je oduzeta ne samo u vreme Drugog svetskog rata već i u agrarnoj reformi ili je bila predmet nacionalizacije i konfiskacije u posleratnom periodu.

Naturalna imovina biće vraćena u skladu sa Zakonom o vraćanju imovine i obeštećenju("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 - odluka US), koji je u primeni od 2011. godine.

Zahteve za vraćanje imovine Jevreja koji nemaju žive naslednike Agenciji za restituciju podnosiće registrovane jevrejske opštine na čijem se području nalazi oduzeta nepokretnost.

Nadležni državni organi dužni su da u roku od najviše 30 dana od podnošenja zahteva izdaju svu dokumentaciju potrebnu za vođenje postupka vraćanja imovine.

Predviđeno je da se ne može tražiti nadoknada izgubljene dobiti po osnovu oduzete imovine, kao i po osnovu njenog održavanja posle podržavljenja.

Izvor: Vebsajt Beta, 04.02.2016.
Naslov: Redakcija