Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA: RODNA RAVNOPRAVNOST JE DEO POGLAVLJA 23 I 19 U PREGOVORIMA O čLANSTVU U EU. PREDLOG ZAKONA PROPISUJE RAVNOPRAVNO UčEšćE żENA I MUšKARACA U UPRAVLJAčKIM I NADZORNIM TELIMA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU, INFORMISANJE I SPORT, ALI I U MEđUNARODNIM TELIMA


Na razgovoru za posao poslodavac ubuduće neće smeti od žene da traži podatke o ličnom i porodičnom životu ali ni o budućim planovima, planiranju porodice ili udaji.

Zabranu ovakvog ponašanja i diskriminatorskog odnosa poslodavaca prema ženama predviđa Predlog zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca koji je Vlada Republike Srbije usvojila 2. februara 2016. godine. Osim pitanja kada planirate da se udate, da li živite sa nekim, imate li decu, Predlogom zakona se zabranjuje poslodavcu i da vam traži da na konkursu za posao uz CV dostavite i fotografiju.

I to nisu jedine novine. Trudnice više neće moći da ostanu bez posla samo zato što će postati majke, a porodiljsko odsustvo ne može uticati na status zaposlene.

Predlog zakona propisuje ravnopravno učešće žena i muškaraca u upravljačkim i nadzornim telima za obrazovanje, nauku, kulturu, informisanje i sport, ali i u međunarodnim telima (OEBS, Savet Evrope i regionalne institucije).

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i predsednca Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović, kaže da je Srbija dobila Predlog zakona kojim su stvorene jednake šanse za ekonomski razvoj oba pola u Srbiji i potpuno ravnopravan položaj u svim segementima društva.

Izvor: Vebsajt Blic, B. Anđelić, 03.02.2016.
Naslov: Redakcija