Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE: AKCIONI PLAN ZA SPROVOđENJE STRATEGIJE NE SPROVODI SE OčEKIVANOM BRZINOM ZAKLJUčAK JE ALETRNATIVNOG IZVEšTAJA UDRUżENJA TUżILACA SRBIJE I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUšTVA


Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013), ne sprovodi se očekivanom brzinom, zaključak je Alternativnog izveštaja o borbi protiv korupcije, koji su zajednički sačinili Udruženje tužilaca Srbije, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i BIRN.

Potpredsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije, Marina Matić, rekla je da postoji određeni napredak u sprovođenju antikorupcijske strategije, kada je u pitanju pravosuđe, da je ostvarena puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparentnost u budžetskim ovlašćenjima, ali da je neophodna priprema Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za sprovođenje budžeta.

Istakla je da ni policija ni tužilaštvo nisu dovoljno proaktivni, da im nedostaje zajednički pristup tokom rada, te da nemaju dovoljno sredstava za borbu protiv korupcije.

Istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Saša Đorđević, naveo je da je za policijsku oblast realizovano samo 10 odsto aktivnosti.

Napredak je načinjen u zaokruživanju strateškog i pravnog okvira rada policije na suzbijanju korupcije i Dorđević očekuje da će tokom ove godine biti daljeg napretka, jer je usvojen novi Zakon o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016).

Koordinatorka programa BIRN, Tanja Maksić, istakla je da je, iako je reč o krovnom antikorupcijskom dokumentu, medijsko izveštavanje bilo skromno i da je u vreme usvajanja Strategije objavljeno svega 25 tekstova. Prema njenim rečima, najveći broj tekstova objavljen je u štampanim medijima, nešto manje u agencijama, dok elektronski mediji sa manje pažnje izveštavaju o ovoj temi.

Prema njenom mišljenju, analitički tekstovi gotovo da potpuno izostaju, dominira faktografija, i to u kratkim formama vesti i izveštaja i navodi da je o toj temi objavljena samo jedna analiza.

Maksić kaže i da je izveštavanje uglavnom neutralno, ili pozitivno intonirano, zahvaljujući većini institucionalnih izvora, a da sedam negativno intoniranih tekstova potiču od nevladinog sektora, ili Agencije za borbu protiv korupcije.

Prezentacija Alternativnog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana Nacionalne strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godinedeo je projekta "Jačanje spoljnog nadzora u sprovođenju antikorupcijske strategije", koji podržava Agencija za borbu protiv korupcije sredstvima Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 04.02.2016.
Naslov: Redakcija