Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: SEDNICA SKUPšTINE GRADA 8. FEBRUARA 2016. GODINE - NA DNEVNOM REDU ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREđENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU, KAO I PREDLOZI ODLUKA O IZMENAMA ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAšTITE I O MREżI OSNOVNIH šKOLA U BEOGRADU


Odbornici Skupštine grada Beograda razmatraće na sednici, zakazanoj za ponedeljak 8. februar 2016. godine, predloge da se u Beogradu uvede usluga personalnih asistenata za 50 korisnika, ali i da spomenik Dimitriju Tucoviću bude izmešten sa Trga Slavija, najavio je predsednik beogradskog parlamenta Nikola Nikodijević.

Nikodijević je rekao i da će na dnevnom redu biti i utvrđivanje nove cene za privatne vrtiće, kao i Plan detaljne regulacije za toplanu Novi Beograd.

Kada je reč o izmenama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2011, 8/2012 - ispr., 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014 i 82/2015), Nikodijević je naveo da se prvi put uvodi usluga personalnih asistenata, za 50 korisnika., da će to biti licencirani asistenti, kao i da su za tu namenu odvojena budžetska sredstva.

"Trudićemo se da ta vrsta usluge bude visoko profesionalna, s obzirom na to da se radi o specifičnim i osetljivim kategorijama stanovništva", rekao je Nikodijević.

U Predlogu odluke navedeno je da su usluge personalne asistencije dostupne punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I i II stepenom podrške, a svaki asistent bi bio angažovan u radu sa jednim korisnikom najmanje 20, a najviše 40 sati nedeljno.

Nikodijević je naveo i da se nastavlja pružanje usluge ličnih pratilaca za 250 dece u Beogradu, koja je uvedena prošle godine, a pokazala se kao vrlo korisna.

Finansijska sredstva sa usuge socijalne zaštite obezbeđuju se u budžetu Grada, i to za uslugu ličnog pratioca deteta za 12 meseci, za 250 korisnika 123 miliona dinara, a za uslugu personalne asistencije za 50 korisnika 25 miliona dinara za 12 meseci.

Odbornici će razmatrati Odluku o izmeštanju spomenika i posmrtnih ostataka Dimitrija Tucovića sa Slavije, budući da je za ovu godinu planirana rekonstrukcija tog trga.

"Spomenik će biti premešten na lokaciju Narodne banke Srbije, dok će posmtrni ostaci biti sahranjeni u Aleji velikana", precizirao je Nikodijević.

Takođe, pred odbornicima će se naći i Plan detaljne regulacije za toplanu Novi Beograd, što će, prema rečima predsednika gradskog parlamenta, omogućiti da, uz rekonstrukciju i dogradnju, bude dovoljno toplotne energije za transport prema području "Beograda na vodi", ali i prema području dela Senjaka koji se snabdeva toplotnom energijom sa toplane Novi Beograd.

Kad je reč o utvrđivanju cene za privatne vrtiće, predloženom odlukom se preciznije uređuju kriterijumi za naplatu privatnih vrtića, pa će oni biti nešto jeftiniji, za oko 125 dinara, dodao je Nikodijević.

Na dnevnom redu sednice naći će se Odluka o načinu realizacije pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica, kojom će se bliže urediti kriterijumi i postupak za dodelu pomoći.

Nikodijević je podsetio da Komesarijat za izbeglice sa Vladom Republike Srbije i Gradom Beogradom učetsvuje u projektu otkupa starih napuštenih poljoprivrednih domaćinstava. "Beograd uzima učešće u tom projektu, a radi se o otkupu napuštenih domaćinstava, ali i podeli građevinskog materijala za izgradnju kuća interno raseljenih lica, mahom sa KiM", rekao je Nikodijević.

Nikodijević je dodao i da će se na sednci naći i Plan kvaliteta vazduha u glavnom gradu, kojim će se očuvati i poboljšati kvalitet vazduha u prestonici i smanjiti i sprečiti štetne posledice zagađenja po zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

Pred odbornicima će se naći i Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu.

Prema odluci, maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Gradskoj upravi grada Beograda za prošlu godinu je 2.105 zaposlenih. Ukupan broj zaposlenih u sistemu lokalne samouprave grada Beograda, koji čine organi grada, organi gradskih opština, javne službe, javna preduzeća, pravna lica osnovane od strane tih preduzeća, privredna društva i druge organizacije čiji je osnivač Grad, odnsono opštine, je 32.385 zaposlenih.

Odbornici će, na sednici, razmatrati i Plan detaljne regulacije kompleksa stanica za snabdevanje gorivom "Jakovo 1" i "Jakovo 2", kao i odluke o izradi planova detaljne regulacije prostora između Ulice Matice srpske, Rableove i postojećih sportskih terena na Zvezdari, između groblja u Mesnoj zajednici Markovac u Mladenovcu i groblja u Mesnoj zajednici Selo Mladenovac.

Na dnevnom redu naći će se izmene Odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu("Sl. list grada Beograda", br. 6/2012, 23/2012, 37/2013, 57/2013, 61/2014, 66/2014 i 38/2015) i Predlog zaključka o davanju saglasnosti na plan rada Komunalne policije za 2016. godinu.

Pred odbornicima će biti i rešenja o davanju saglasnosti o izmenama i dopunama statuta nekoliko preduzeća, predlog pravila beogradskog festivala dokumentaranog i kratkometražnog filma, ali i utvrđivanje prestanka funkcije zameniiku gradskog pravobranioca zbog podnete ostavke i rešenje o imenovanju novog zamenika.

Po kratkom postupku odbornici će razmatrati predloge rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad, kao i članova školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola na teritoriji Beograda.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija