Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APR: ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE PRODUŽEN DO 31. MARTA 2015.


Agencija za privredne registre obaveštava sve obveznike primene Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), da je Ministarstvo finansija dalo preporuku Agenciji za privredne registre da, izuzetno, rok za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe za 2014. godinu, bude produžen do 31. marta 2015. godine.

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe uslovile su objektivne okolnosti koje prate uspostavljanje veoma složenog Posebnog informacionog sistema Agencije, koji treba da podrži potpuno elektronsku komunikaciju sa obveznicima primene Zakona o računovodstvu, koji je propisao:

- potpuno novi sistem finansijskog izveštavanja čije bliže uređivanje prati 30 podzakonskih akata,

- potpunu transparentnost svih finansijskih izveštaja i dokumentacije,

- finansijski izveštaj kao elektronski dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika,

- dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije Agenciji isključivo u elektronskom obliku.

Složenost ovog sistema povećava i odredba Zakona o računovodstvu koja propisuje da mikro pravna lica mogu, i u 2015. godini, svoje izveštaje za statističke i druge potrebe i finansijske izveštaje sa dokumentacijom, da dostave i u:

 hibridnom obliku (elektronskom i papirnom obliku istovremeno), odnosno u elektronskom obliku ali bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika, koji te izveštaje potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom, i

- samo u papirnom obliku, koje zakonski zastupnik potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom.

Agencija će potpunu funkcionalnost Posebnog informacionog sistema obezbediti do 28. februara 2015. godine, i zajedno sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, i staviti na raspolaganje obveznicima primene Zakona o računovodstvu.

APR ujedno podseća da, prema dostupnim informacijama, značajan broj obveznika primene Zakona o računovodstvu još uvek nije obezbedio kvalifikovani elektronski potpis zakonskog zastupnika, pa je produženjem roka ostavljeno dodatno vreme da tu obavezu ispune.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 04.02.2015.