Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČELA SA RADOM CEFTA BAZA PODATAKA SANITARNIH I FITOSANITARNIH MERA KAO I ZAKONODAVSTVA RELEVANTNOG ZA NESMETAN PROTOK POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH DOBARA


CEFTA baza podataka sanitarnih i fitosanitarnih mera počela je sa radom, a bazi se može pristupiti i sa početne stranice portala Sekretarijata CEFTA. Baza sadrži sveobuhvatan pregled ključnih zakona i podzakonskih akata, kao i specifičnih mera na polju sanitarne, fitosanitarne i veterinarske kontrole.

Baza podataka osnovana je da bi se povećala transparentnost relevantnog zakonodavnog okvira CEFTA regiona i kreirao ambijent za nesmetani protok poljoprivredno-prehrambenih dobara.

Podaci su lako dostupni, a njihovo pretraživanje moguće je na osnovu više različitih kriterijuma, među kojima su: vrsta i poreklo dokumenta, nadležni organ, HS oznaka proizvoda ili obuhvaćene oblasti. Pretraživanje je moguće na engleskom jeziku, a dokumenta su, osim na engleskom, dostupna i na jezicima zemalja potpisnica CEFTA sporazuma.

Takođe, na portalu se nalaze i druge informacije o CEFTA potpisnicama. Tu je lista akreditovanih laboratorija, raspored inspekcija na graničnim prelazima sa njihovim kontaktima, članstvo potpisnica u međunarodnim organizacijama u vezi sa sanitarnim i fitosanitarnim merama, i drugi privrednicima potrebni podaci.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 4.2.2014.