Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 8/2014: • U Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku, u delu "I Carinarnice i njihove organizacione jedinice" uvedene su nove šifre •

MOGUĆNOST DA PROIZVOĐAČ AKCIZNIH PROIZVODA KOJI IMA OTVORENO CARINSKO SKLADIŠTE ZATRAŽI DA TO SKLADIŠTE DOBIJE I STATUS AKCIZNOG SKLADIŠTA

MOGUĆNOST OSPORAVANJA PRAVOSNAŽNOG I IZVRŠNOG REŠENJA KOMISIJE ZA PREKRŠAJE

PRIMENA PORESKIH PROPISA PRI STAVLJANJU U SLOBODAN PROMET ROBE KOJA JE BILA PRIVREMENO UVEZENA

PROMET ROBE U CARINSKOM SKLADIŠTU

Izvor: Paragraf Lex