Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Od početka primene Zakona sudovi su u 61.549 slučajeva produžili hitnu meru privremenog udaljenja učinioca iz stana i meru privremene zabrane učiniocu da kontaktira i prilazi žrtvi


Ministarka pravde Maja Popović prisustvovala je prvom sastanku Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2020-2025) i Predlog akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2020-2022).

Ministarka Popović govorila je u uvodnom delu sastanka, kao i Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Republike Srbije, predsednica koordinacionog tela i ministarka rudarstva i energetike, Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Gordana Čomić, ministrka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Darija Kisić – Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarka pravde podsetila je da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), čija je primena počela 1. juna 2017. godine, pomerio granice i unapredio postupanje svih nadležnih državnih organa.

U Srbiji, kako je dodala, postoji 87 grupa/podgrupa koje čine zamenik javnog tužioca, nadležni policijski službenik i radnik centra za socijalni rad, a koje se sastaju najmanje jednom u 15 dana kako bi multisektorski razmotrile svaki prijavljeni slučaj nasilja u porodici.

Od dana primene Zakona do 30.11.2020. godine - za tri i po godine, grupe za koordinaciju i saradnju sastale su se 9.544 puta i razmotrile 170.295 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, te izradile 53.235 individualnih planova zaštite i podrške žrtvi. U tom periodu sudovi su u 61.549 slučajeva produžili hitnu meru privremenog udaljenja učinioca iz stana i meru privremene zabrane učiniocu da kontaktira i prilazi žrtvi, prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici za 30 dana.

Prema statističkim podacima o krivičnim sankcijama i kaznenoj politici za nasilje u porodici od 1.01.2019. do 31.12.2019. godine doneto je 1.310 pravosnažnih osuđujućih presuda.

Uslovno je osuđeno 807 nasilnika, dok ih je 490 osuđeno na kaznu zatvora. Od toga 204 lica su osuđena na zatvor do šest meseci, 147 od 6 meseci do godinu dana, 82 do godinu dana sa izdržavanjem u kućnim uslovima; 47 lica na zatvora od jedne do 3 godine, devet lica od 3 do 5 godina i jedno lice na kaznu od 5 do 10 godina.

U istom periodu izrečeno je i 348 mera bezbednosti – 49 mera obaveznog psihijatrijskog lečenja u zdravstvenoj ustanovi; 40 mera obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi. Mera obaveznog lečenja narkomana izrečena je 24 puta, alkoholičara 212 puta, dok je za 23 lica izrečena mera oduzimanje predmeta.

Ministarka Popović skup je iskoristila da pozove medije da se uključe u borbu protiv nasilja u porodici tako što bi izveštavali i o ishodu sudskih postupaka.

"Pomoć svih medija nam je potrebna. Objavljivanjem presuda – sankcija za nasilje u porodici pomogli bi slanje jasne poruke da u Republici Srbiji nema tolerancije prama nasilju nad ženama, da je ono kažnjivo".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 29.12.2020.
Naslov: Redakcija