Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Smernice za bezbedan i zdrav rad pri uslovima niskih temperatura


Svrha ovih smernica je da pomogne poslodavcima i zaposlenima da se rizik po bezbednost i zdravlje na radu na otvorenom pri uslovima niskih temperatura svede na najmanju moguću meru, kao i kako postupati u slučaju pojave zdravstvenih problema vezanih za rad na otvorenom pri uslovima niskih temperatura.

Poslodavac je dužan da u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon) obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini na kome su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je dužan da obezbedi da radni proces bude prilagođen telesnim i psihičkim mogućnostima zaposlenog, a radna okolina, sredstva za rad i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu budu uređeni, odnosno proizvedeni i obezbeđeni, da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog.

Mere bezbednosti i zdravlja na radu na otvorenom pri uslovima niskih temperatura utvrđene su, pre svega, Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009 i 95/2010), Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i 102/2015), Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu ("Sl. glasnik RS", br. 92/2008), Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016), Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu ("Sl. glasnik RS", br. 21/2009) i drugim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima je, između ostalog, propisan i pregled mera za bezbedan i zdrav rad na privremenim i pokretnim gradilištima – Prilog 4 i definisano je da u toku rada na gradilištu metode rada i aktivnosti, kao i fizička opterećenja zaposlenog moraju biti određeni prema temperaturi okoline i da zaposleni moraju biti zaštićeni od štetnog dejstva atmosferskih uticaja po njihovu bezbednost i zdravlje.

Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini utvrđuju se način i postupak procene rizika od nastanka povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenja zaposlenog na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i način i mere za njihovo otklanjanje, koje poslodavac uređuje aktom o proceni rizika. Procena rizika i mere koje poslodavac utvrdi obezbeđuju se primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlju na radu i drugih propisa, a primenjuju se radi otklanjanja opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, odnosno radi otklanjanja ili smanjenja rizika, u obimu kojim se sprečava povreda na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje zaposlenog.

Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. U Prilogu 3 ovog pravilnika, Pregled sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu prema poslovima koji zahtevaju njihovo korišćenje, predviđena je nepromočiva odeća za rad na otvorenom po kiši i hladnom vremenu.

Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći 4 propisuju se način pružanja prve pomoći, vrste sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, način i rokovi osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći. U Prilogu 2 ovog pravilnika, Program osposobljavanja iz prve pomoći – Modul 3: Rad na otvorenom i izloženost štetnim klimatskim uslovima, predviđeno je napredno osposobljavanje za zaposlene, što podrazumeva i osposobljavanje iz prve pomoći kod smrzotina.

Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu. U Prilogu ovog pravilnika propisan je pregled mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu i definisano je da radna mesta na otvorenom prostoru moraju biti tako uređena da zaposleni koji rade na tim radnim mestima budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih prilika i imaju obezbeđenu prvu pomoć.

Smernice za bezbedan i zdrav rad pri uslovima niskih temperatura možete preuzeti na sledećem linku.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za rad, 29.12.2017.