Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: Visina troškova i naknada koje se naplaćuju fizičkim licima prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo


Radi povećanja transparentnosti kod naknada u platnom prometu sa inostranstvom, Narodna banka Srbije je objedinila podatke o troškovima i naknadama koje finansijske institucije naplaćuju prilikom slanja novca u inostranstvo, odnosno prijema novca iz inostranstva – za fizička lica, i to za deset država koje predstavljaju reprezentativne primere kada je u pitanju slanje novca iz Republike Srbije u inostranstvo, odnosno prijem novca iz inostranstva u Republici Srbiji.

Izvor podataka su institucije koje za fizička lica šalju novac u inostranstvo, odnosno primaju novac iz inostranstva (banke, platne institucije i JP "Pošta Srbije"), pri čemu su prikazani podaci za opciju kada pošiljalac snosi troškove (opcija OUR), i to za banke preko otvorenog računa u banci (pošiljaoca i primaoca novca); za platne institucije putem usluge Western Union, MoneyGram, RIA Money Transfer; a za JP "Pošta Srbije" putem međunarodne poštanske uputnice. NBS napominje da su navedeni pregledi isključivo informativnog karaktera, kako bi ukazali građanima na različite naknade i troškove u vezi sa ovim poslovima, a za precizne podatke – neophodno je kontaktirati s nadležnim institucijama.

Imajući u vidu da finansijske institucije koje obavljaju ove poslove i vrše naplatu za obavljenu uslugu u skladu sa svojom tarifom naknada, NBS savetuje građane da bi trebalo da se, pre slanja odnosno prijema novca, detaljno informišu o mogućim načinima slanja/prijema, uslovima, svim naknadama i troškovima, kao i očekivanom vremenu kada bi transakcija trebalo da bude obavljena, a zatim odaberu onaj način i onu finansijsku instituciju čije usluge odgovaraju njihovim potrebama.

Detaljne informacije o troškovima i naknadama pri slanju novca u inostranstvo, odnosno prijemu novca iz inostranstva, mogu se pronaći na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Zaštita korisnika, Visina troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 27.12.2017.