Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE: Rasprava će trajati do 20. januara 2017. godine


Javna rasprava o Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike Srbije biće sprovedena u periodu do 20. januara 2017. godine. Javnu raspravu organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u formi prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona, koja će se održati u Beogradu i to po sledećem rasporedu:

  • Beograd, 11. januar 2017. godine, Okrugli sto za predstavnike organa državne uprave, Narodne Skupštine i nezavisnih državnih organa i organizacija, organizacija civilnog društva, privrednih udruženja i druge zainteresovane strane, Narodna skupština, Kralja Milana 14, sa početkom u 10 sati.
  • Beograd, 16. januar 2017. godine, Okrugli sto za predstavnike jedinica lokalnih samouprava, Narodna skupština, Kralja Milana 14, sa početkom u 10 sati.

Sve predloge, sugestije i primedbe zainteresovani mogu dostaviti Republičkom sekretarijatu za javne politike, Beograd, Nemanjina 22-26, ili elektronskim putem na e-mail adresu: javna.rasprava@rsjp.gov.rs.

Takođe, Ministarstvo obaveštava javnost i zainteresovane strane, da uz Nacrt zakona predstavlja i dva podzakonska akta koja će biti doneta na osnovu Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, i to:

Razlog za donošenje Zakona o planskom sistemu Republike Srbije i pratećih podzakonskih akata je potreba da se uspostavi efikasan, transparentan, koordinisan i realističan sistem planiranja u Republici Srbiji i jedinicama lokalne samouprave, koji pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije, uključujući jedinice lokalne samouprave, kao i efikasno sprovođenje procesa pristupanja Evropskoj uniji, posebno u kontekstu zahteva koji proističu iz Pregovaračkih poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna politika i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave, 30.12.2016.
Naslov: Redakcija