Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik utvrdio da se MUP-ovi podaci iz zbirke "Dnevni bilten događaja", koji obuhvata podatke o intervencijama policije povodom krivičnih dela i prekršaja, ali i ugrožavanja ljudi i imovine od elementarnih nepogoda i svih drugih događaja iz nadležnosti policije, uključujući i lične podatke aktera tih događaja, dostavlja širokom krugu eksternih korisnika iako većina organa vlasti, a pogotovo lica nije ovlašćena da traži i prima lične podatke, niti su im neophodni za izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti. MUP je izvestio Poverenika da se sa opisanom praksom izrade i dostavljanja "Dnevnih biltena" prestaje u potpunosti


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenio je reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) na Upozorenje koje je Poverenik uputio MUP-u povodom nedozvoljene obrade ličnih podataka građana u podacima "Dnevnim biltenima događaja" kao ispravnu i korisnu.

Upozorenje Poverenika MUP-u upućeno je nakon što je u postupku nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon) utvrđeno da se podaci iz zbirke podataka "Dnevni događaji", koja obuhvata podatke o intervencijama policije povodom krivičnih dela i prekršaja, ali i ugrožavanja ljudi i imovine od elementarnih nepogoda i svih drugih događaja iz nadležnosti policije, uključujući i lične podatke aktera tih događaja, koriste za "Dnevni bilten događaja" koji se dostavlja širokom krugu eksternih korisnika.

Podaci o ličnosti na nivou Republike Srbije dostavljani su: predsednicima Republike, Vlade, Narodne skupštine, potpredsednicima Vlade, Vrhovnom kasacionom sudu, Odboru za odbranu i bezbednost, Republičkom javnom tužiocu, Specijalnom tužiocu, Bezbednosno-informativnoj agenciji, a na nivou lokalnih policijskih uprava selektivno: predsednicima sudova, tužiocima, načelnicima okruga, gradonačelnicima, predsednicima opština, predsednicima gradskih i opštinskih skupština, načelnicima centara BIA itd., iako većina navedenih organa vlasti, a pogotovo lica nije ovlašćena da traži i prima lične podatke, niti su im neophodni za izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti. Čak i ukoliko bi neki od nabrojanih i bio ovlašćen da ih traži i prima, treba to da čini kroz službenu korespondenciju, a ne iz "Dnevnog biltena". A ako je svrha informisanje određenog kruga organa ili lica o određenim događajima ona se može ostvariti i bez konkretnih podataka o ličnosti.

Distribucija ličnih podataka bez valjanog pravnog osnova (ili izričita zakonska odredba ili pristanak lica) predstavlja nezakonitu obradu podataka u smislu Zakona. A dodatno dostavljanje ličnih podataka, u vezi sa potencijalno delikatnim događajima, širokom krugu nenadležnih organa a posebno političkih funkcionera, objektivno podrazumeva značajno veći rizik njihove zloupotrebe.

Dobro je što je, bez potrebe za preduzimanjem drugih mera iz nadležnosti Poverenika, Upozorenje dalo rezultat. MUP je izvestio Poverenika da se sa opisanom praksom izrade i dostavljanja "Dnevnih biltena" prestaje u potpunosti. Ministar unutrašnjih poslova je povodom Poverenikovog upozorenja uputio načelnicima svih organizacionih jedinica policije akt u kome je ukazano "da je prilikom dostavljanja informacija iz Biltena korisnicima koji nisu u sastavu Ministarstva (tzv. eksterni korisnici) neophodno izveštaje o događajima dostavljati bez podataka o ličnosti, na takav način da građani u takvim izveštajima ne budu određeni ili odredivi (lični podaci se ne navode, bilo da se radi o izvršiocu krivičnog dela ili prekršaja odnosno ovlašćenom licu, ne navode se inicijali odnosno prva početna slova imena i prezimena, ne navodi se adresa prebivališta odnosno boravišta lica, sve u cilju zaštite podataka o ličnosti).

Izvor: Vebsajt Poverenika, 04.01.2017.
Naslov: Redakcija