Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA: 14 usluga RGZ-a biće jeftinije od 9. januara 2017. godine, a uvode se i dve nove usluge - upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika i promena imaoca prava na nepokretnosti, odnosno upis zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika


Nakon 9. januara 2017. godine pojeftiniće 14 usluga Republičkog geodetskog zavoda, a biće uvedene i dve nove usluge, kojima će se izjednačiti prava supružnika koji imaju zajednički kredit za nepokretnosti.

Kako se navodi u saopštenju RGZ, jeftinije će biti, između ostalog, takse za promenu imaoca prava na nepokretnosti, upis posebnog dela objekta sa upisom imaoca prava, sprovođenje promene na zemljištu nastalo deobom ili spajanjem parcela...

Najviše je snižena taksa za upis zabeležbe postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju i ona će nakon 9. januara biti 3.000 dinara, što je čak 55,3 odsto jeftinije nego sada.

Dve nove usluge su upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika i promena imaoca prava na nepokretnosti, odnosno upis zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika.

"Supružnici su i do sada mogli da se zajedno upišu kao vlasnici na nepokretnosti, ali nisu bili prepoznati kao posebna kategorija korisnika usluga katastra, pa su plaćali pun iznos taksi od 9.807, odnosno 8.671 dinar", navodi se u saopštenju.

Od 9. januara, međutim, supružnici koji zajedno kupuju nepokretnost i čija se oba imena nalaze u kupoprodajnom ugovoru svoja prava na nepokretnost moći će da upišu po najnižoj taksi koja iznosi 300 dinara.

Ovakvu novinu Republički geodetski zavod je uveo uz podršku Svetske banke sa ciljem da se doprinese rodnoj ravnopravnosti i poveća broj žena upisanih u katastar.

"Često se dešava da supružnici zajednički otplaćuju rate kredita, ali se u kupoprodajnom ugovoru nalazi samo muževljevo ime, pa se, samim tim, samo on i upisuje u katastar kao vlasnik nepokretnosti. Na taj način vlasništvo supruge nad imovinom katastru ostaje nevidljivo, a kao i njena prava. To naročito ima kompleksne posledice u slučaju podele imovine. Upisom u katastar nepokretnosti oba supružnika osnažuju se ne samo žene, već i sama bračna zajednica", navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Blic, 04.01.2017.
Naslov: Redakcija