Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LIČNOJ KARTI: DRżAVLJANIN REPUBLIKE SRBIJE STARIJI OD 16 GODINA żIVOTA KOJI IMA PREBIVALIšTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE DUżAN JE DA IMA LIčNU KARTU I DA JE POKAżE NA ZAHTEV SLUżBENOG LICA


Pravo je i obaveza svakog građanina starijeg od 16 godina da nosi sa sobom ličnu kartu i da je pokaže na zahtev "službenog lica ovlašćenog za legitimisanje" – propisano je Zakonom o ličnoj karti ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 36/2011 - dalje: Zakon).

Međutim, iako je to veoma precizno regulisano Zakonom, građani često ne znaju ko je "službeno lice ovlašćeno za legitimisanje" – da li su u obavezi da ličnu kartu pokažu službenicima u banci, pošti, hotelu, video-klubu, prodavnici, odnosno – koja su njihova prava u tim situacijama.

Po Zakonu, obavezu da pokažu svoju ličnu kartu građani imaju samo policajcima i komunalnim policajcima. Ali ni policija ne sme da legitimiše bez razloga.

Razlozi za proveru identiteta lica su najčešće sumnjivo ponašenje lica, ili ukoliko se lica zateknu na mestu gde je izvršeno neko krivično delo ili prekršaj ili ako postoji verovatnoća da su mogući izvršioci krivičnog dela ili prekršaja – kažu u niškoj policiji.

Policajac ima prava da zatraži ličnu kartu i kada građanin liči na osobu za kojom se traga, a i ostali razlozi su precizno definisani Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US, 92/2011 i 64/2015).

Međutim, policajac ima obavezu da se predstavi, saopšti građaninu zbog čega ga legitimiše, a da pritom bude – ljubazan.

ZAKON O LIČNOJ KARTI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 36/2011)

Dužnost da se ima lična karta

Član 3

Državljanin stariji od 16 godina života koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužan je da ima ličnu kartu.

Legitimisanje. Zabrana zloupotrebe

Član 21

Lice koje je po odredbama ovog zakona dužno da ima ličnu kartu dužno je da je nosi i da je pokaže na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje.

Zabranjeno je ličnu kartu davati drugom licu da se njom služi kao svojom, odnosno služiti se tuđom ličnom kartom kao svojom ili je na drugi način zloupotrebljavati.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 31.12.2015.
Naslov: Redakcija