Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: ZBOG NEDOSTAVLJANJA TRAżENIH INFORMACIJA, PREDUZEćA, MINISTARSTVA, SUDOVI I LOKALNE SAMOUPRAVE NA IME KAZNI PLATILI SU POVERENIKU 4,5 MILIONA DINARA


Zbog nedostavljanja traženih informacija, preduzeća, ministarstva, sudovi i lokalne samouprave platili su Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 4,5 miliona dinara za kazne, a Rodoljub Šabić kaže da je procenat uspešnih intervencija njegove kancelarije oko 95 odsto.

Poverenik je naveo da funkcionišu dva mehanizma koja nisu u rukama Poverenika, već u rukama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samupravu i Vlade Republike Srbije - pokretanje prekršajnih postupaka protiv odgovornih lica i prinudno izvršenje poverenikovih rešenja. Da to nije slučaj, taj procenat bi naravno bio i veći.

"Nažalost, Ministarstvo i Vlada te svoje nadležnosti ne koriste ili ih koriste samo simbolično i selektivno", rekao je Poverenik.

Prema njegovim rečima, i u 2015. godini od oko 3.100 predmeta, u 150 slučajeva rešenje Poverenika, iako je po Zakonuo slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) konačno i obavezujuće, ipak nije izvršeno.

"Njima smo, kao pravnim licima, izricali kazne, prvo od 20.000, a potom od 180.000 dinara i tu se što se naših ovlašćenja tiče stvar završava. U toku 2015. godine Poverenik je izrekao 59 kazni", dodao je Šabić.

Izvor: Vebsajt N1 info, 03.01.2016.
Naslov: Redakcija