Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O DRUGOM NACRTU KATALOGA RADNIH MESTA I ZVANJA: KOMENTARI, PREDLOZI I SUGESTIJE šALJU SE DO 25. JANUARA 2016. GODINE


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenog drugog kruga javnih konsultacija na Nacrt kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, u saradnji sa resornim ministarstvima pripremilo Drugi Nacrt kataloga radnih mesta i zvanja.

Drugi nacrt je pripremlјen nakon razmotrenih svih sugestija i komentara koje su u periodu javnih konsultacija od avgusta do novembra 2015. godine dostavlјeni MDULS i resornim ministarstvima.

Ministarstvo poziva zaineteresovane strane da i dalјe dostavlјaju svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu: reformauprave@mduls.gov.rs, sa naznakom na koji podsistem javnog sektora se odnose komentari, do 25. januara 2016. godine.

Smernice za izradu kataloga radnih mesta i zvanјa u javnom sektoru možete preuzeti ovde.

Katalog radnih mesta u oblasti zdravstva – Drugi Nacrt možete preuzeti ovde.

Katalog radnih mesta u oblasti sporta – Drugi Nacrt možete preuzeti ovde.

Katalog radnih mesta u oblasti socijalne zaštite – Drugi Nacrt možete preuzeti ovde.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sastavilo je spisak najčešćih pitanja u vezi sa Katalogom radnih mesta, kao i odgovore na iste. Stoga odgovor na eventualne nedoumice potražite ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 31.12.2015.
Naslov: Redakcija