Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: PREGOVORI ADVOKATA I MINISTARSTVA PRAVDE ćE SE NASTAVITI PO ZAVRšETKU NOVOGODIšNJIH PRAZNIKA


Prema unapred dogovorenoj dinamici sledeći sastanci stručnog tima za pregovore će se održati 5. januara u prostorijama AKS, a zatim i 8. januara. U saopštenju se navodi da su "tačno određena pitanja koja će biti raspravljena na ova dva sastanka".

Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je za SNS Informator da je tromesečni štrajk advokata očigledan otpor reformama koje sprovodi Vlada Srbije. Prema njegovim rečima, posebno zabrinjava način na koji advokati sprovode obustavu rada i to što na svakih nekoliko dana šire listu zahteva. Selaković je rekao da su štrajkom advokata ugrožena i osnovna prava građana, kojima je uskraćeno pravo na odbranu i istakao da država neće biti odgovorna za naknadu troškova zbog nezakonitog lišavanja slobode onih koji su u pritvoru.

LIČNI STAV: Grgo Bačlija

Kao advokat u "mirovini" i u poznim godinama (76), mogu "polukvalifikovano" da iznesem svoj sud o sudbini štrajka advokata, koji je izazvan "privilegovanim" statusom kojeg su dobili notari Zakonom o javnim beležnicima, koji je usvojen tokom 2011. godine od strane Skupštine Srbije.

Tim povodom u "vakuumu" od tri godine Advokatska komora Srbije i Beograda je "debelo spavala" misleći da neće biti nikakvih posledica po advokatsku profesiju, dok se jedino Advokatska komora Vojvodine blagovremeno izjasnila i usprotivila zakonskim rešenjima kojima se notari stavljaju u privilegovani položaj prema advokaturi kao najstarijoj profesiji koja vuče korene još iz rimskog prava.

Podređen položaj advokata je bitno ugrožen donošenjem favorizovanog Zakona o javnom beležništvu, u čiju se pripremu Advokatska komora Srbije i Beograda nije blagovremeno i dovoljno uključila niti je na vreme uočilo zakonska rešenja koja mogu imati pogubne posledice po advokatsku profesiju i struku.

Uspavanost Advokatske komore Srbije i Beograda se sada obila o glavu svim advokatima Srbije, pa i Vojvodine, koji su jedino imali "petlju" da ukažu na loša zakonska rešenja koja se daju notarima tim zakonom.

S obzirom da su advokati "ustavna kategorija", a notari to nisu jer su naknadno dobili taj povlašćen status, pravda je na strani advokata, i oni imaju pravo da se obrate Ustavnom sudu, koji bi trebalo u kraćem postupku da njihovu ustavnu tužbu usvoji, bez politizacije i pritisaka na njih, prilikom glasanja i odlučivanja, i eventualne mogućnosti "izdvojenih mišljenja" pojedinih sudija koji će se "ograditi" ili će glasati po nečijoj direktivi a ne po savesti.

Pridružujem se štrajku advokata iako sam "penzioner" i nemam status člana Advokatske komore Vojvodine, ali mislim da odgovornost snose oni koji nisu na vreme uočili i predvideli negativne posledice koje mogu nastati donošenjem Zakona o javnom beležništvu, i koje im se obilo o glavu, naknadnom pameću i otrežnjenjem do kojeg je došlo tek kada je počela primena zakona.

Nadam se da će Ustavni sud Srbije imati moralnu i društvenu odgovornost da realno oceni zahtev i donese jedino meritornu odluku u korist advokatske populacije koja ima visoko pozicionirani status u svakom društvu i državi u civilizovanom svetu.

Izvor: http://www.danas.rs, V. J.,