Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOZI ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE SISTEM PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKOTORU: Predloženo odlaganje početka primene novog sistema plata na zaposlene u javnom sektoru za 1. januar 2019. godine


Na vebsajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (dalje: Predlog zakona).

Donošenjem Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 108/2016) otpočela je reforma sistema plata zaposlenih u javnom sektoru.

U skladu sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru novi sistem plata na zaposlene u javnom sektoru trebalo je da počne da se primenjuje počev od:

• 1. jula 2017. godine na zaposlene u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

• 1. januara 2018. godine na ostale zaposlene u javnom sektoru.

Preduslov za početak primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je da se donesu (usklade) posebni zakoni kojima bi trebalo da budu uređene specifičnosti kod obračuna plata zaposlenih kod pojedinih organizacionih oblika. Naime, Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je propisano da će se do:

• 1. jula 2017. godine doneti zakon kojim se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama koje je osnovala autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave a na koje se primenjuju propisi o radnim odnosima u autonomnim pokrajinama ili jedinicama lokalne samouprave.

• 1. januara 2018. godine uskladiti zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u državnim organima, policijskih službenika, profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi.

• 1. januara 2018. godine doneti zakoni kojima se uređuju radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Predlogom zakona, između ostalog, predloženo je da se prolongiraju rokovi za donošenje (usklađivanje) zakona i odloži početak primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Prema obrazloženju predlagača, predloženo je da donošenje i početak primene posebnih zakona počne od 1. januara 2019. godine imajući u vidu potreban vremenski period za usaglašavanje opštih i pojedinačnih akata poslodavaca u skladu sa odredbama posebnih zakona, kao i obaveze osnivača pravnih lica u javnom sektoru koje se odnose na obezbeđivanje finansijske stabilnosti i održivosti njihovih budžeta.

Napominjemo da su na vebsajtu Narodne skupštine takođe objavljeni i sledeći predlozi zakona, i to:

Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama;

Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Predloženo je da ovi predlozi zakona počnu da se primenjuju od 1. januara 2019. godine. Izuzetak predstavljaju:

- odredbe čl. 30, 31, 32, člana 157. st. 1. i 3. i člana 159. Predloga zakona o zaposlenima u javnim službama koje predstavljaju pravni osnov za donošenje: pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, akta Vlade o svrstavanju radnih mesta zaposlenih u platne grupe i platne razrede i određivanje početnog koeficijenta, akta Vlade o pravu na naknadu troškova i akata za izvršavanje ovog zakona, a koje bi trebalo da se primenjuju od dana stupanja ovog zakona na snagu ovog zakona;

- odredbe čl. 93 – 96, čl. 98. i 101, člana 117. st. 1–7, čl. 124, 133, 142. i člana 145. stav 1. tačka 2) Predloga zakona o zaposlenima u javnim službama koje uređuju vrednovanje radne uspešnosti, pravo na koeficijent po osnovu napredovanja, uvećanje plate za ostvarenu radnu uspešnost iznad očekivane i racionalizaciju i optimizaciju rada javnih službi, a koje bi trebalo da se primenjuju od 1. januara 2020. godine;

- odredbe čl. 34. i 39. Predloga zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koje predstavljaju pravni osnov za određivanje koeficijenta do početka primene ovog zakona i donošenje podzakonskih akata i akata za izvršenje ovog zakona, a koje bi trebalo da se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona i

- odredbe čl. 21. i 24. Predloga zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koje predstavljaju pravni osnov za napredovanje službenika u istom zvanju i uvećanje plate nameštenika po osnovu postignutih rezultata rada i ostvarenog učinka, a koje bi trebalo da se primenjuju od 1. januara 2020. godine.

Izvor: Redakcija, 3.12.2017.