Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

"E-SUD" OD KORISTI I SUDOVIMA I ADVOKATIMA


Predstavnici Ministarstva pravde sastali su se sa predsednicima Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda, sa kojima su razgovarali o pilot projektu "E-Sud".

Predstavnici Ministarstva pravde, Odseka za e-pravosuđe, prezentovali su predsedniku Advokatske komore Srbije Viktoru Gostiljcu, predsedniku Advokatske komore Beograda Jugoslavu Tintoru i sekretaru Upravnog odbora Advokatske komore Srbije Aleksandru Cvejiću detaljan plan za puštanje u rad pilot projekta "E-Sud", koji će advokatskoj profesiji, kao profesionalnim korisnicima usluga suda, olakšati rad prilikom zastupanja svojih klijenata pred Upravnim sudom, ali i učiniti rad u sudu efikasnijim.

Dogovorena je saradnja prilikom testiranja samog sistema pre puštanja u rad sa advokatskim kancelarijama koje imaju iskustva u zastupanju pred Upravnim sudom, kako bi se došlo do adekvatnih predloga za eventualna poboljšanja aplikacije. Takođe, predstavnici Ministarstva i komora saglasili su se da je potrebno zajednički raditi na promovisanju koristi od elektronske komunikacije sa pravosudnim organima.

Projekat "E-Sud" razvilo je Ministarstvo pravde, kao savremeno tehnološko rešenje za elektronsku komunikaciju između sudova i stranaka, sa namerom da se postigne ušteda vremena i troškova i za sudove i za strane u postupcima. Upravni sud biće prvi sud u kome će se koristiti platforma "E-Sud".

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 24.11.2017.