Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: POTPREDSEDNICA SKUPšTINE APV IZABRANA ZA POTPREDSEDNICU SKUPšTINE EVROPSKIH REGIJA (AER) ZADUżENU ZA OBLAST JEDNAKIH MOGUćNOSTI I INKLUZIJU


Potpredsednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Ana Tomanova Makanova, izabrana je u Briselu, na Generalnoj sednici Skupštine evropskih regija (AER), za potpredsednicu ove organizacije zaduženu za oblast jednakih mogućnsoti i inkluziju, većinom glasova prisutnih članova AER-a.

Nakon izbora, Tomanova Makanova je istakla je da bi Evropa regija u svojoj različitosti trebalo dosledno da podržava i promoviše jednake mogućnosti za sve, te da diskriminacija ne sme postojati prema osobama koje su na bilo koji način drugačije, pripadaju bilo kojoj manjinskoj grupi i imaju različit socijalno društveni status.

"Moj rad vidim kao sinergiju kroz rad sva tri Komiteta AER-a, koja su radno operativna tela ove organizacije. Podsticanjem razvoja privrede i promovisanjem preduzetništva u okviru Komiteta 1 za žene i manjinske zajednice, rad sa osobama sa invaliditetom i njihovo uključivanje u aktivan život u okviru Komiteta 2, a promovisaćemo prava nacionalnih manjina kroz rad Komiteta 3", poručila je novoizabrana potpredsednica AER.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, koji je i član Biroa AER-a, rekao je da je izbor Ane Tomanove Makoanove potvrda svih dosadašnjih zalaganja i rada AP Vojvodine u okviru Skupštine evropskih regija, čija je Skupština Vojvodine članica više od deset godina.

"Samo u proteklih par godina realizovan je program Eurodisej, održana Letnja akademija AER-a sa preko 140 učesnika, održani su Dani geotermalne energije u Vojvodini, sa ciljem promovisanja obnovljivih izvora energije, a dogovoreno je i da početkom marta 2016. godine Skupština AP Vojvodine bude domaćin još jedme međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima energije", rekao je Pastor.

On je dodao da je Skupština Vojvodine svoju ulogu u okviru AER-a shvatila vrlo ozbiljno, aktivno je učestvovala u realizaciji projekata i donošenju odluka, a na poslednjoj Generalnoj sednici svojim amandmanima, koji su naišli na široku podršku, u velikoj meri poboljšala Statut i dalji rad ove organizacije.

"Sve to je dokaz za upornost i sadržaj rada koji smo u proteklom periodu uložili i pokazali članicama AER-a, a sa druge strane velika šansa za nas jer se u rukovodstvu kreiraju mogućnosti kojima bismo trebali da se koristimo. Lično imam velika očekivanja od Ane Tomanove Makanove, kao što to ima i ostatak građana Vojvodine", istakao je Pastor.

Za predsednicu Skupštine evropskih regija reizabrana je dosadašnja predsednica Hande Ozan Bozatli iz Turske, dok su za potpredsednike, pored Tomanove Makanove, izabrani Magnus Bertson iz Švedske, i Roj Peri iz Velike Britanije.

Izvor: Vebsajt Skupština Vojvodine, 02.12.2015.
Naslov: Redakcija