Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: USVOJENI PREDLOZI ZAKONA O BUDżETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU, O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDżETSKOM SISTEMU I ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U JAVNOJ UPRAVI


Vlada Republike Srbije usvojila je, 2. decembra 2015. godine:

  • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu,
  • Odluku o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi.

Prema Odluci o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi, a u skladu sa Fiskalnom strategijom za 2016. godinu već u januaru 2016. godine 14.000 ljudi ostaće bez posla, a do kraja iste godine ugasiće se ukupno 35.000 radnih mesta.

Fiskalnom strategijom za 2016. godinu, sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu predviđeno je dalje smanjenje minusa u državnoj kasi sa ovogodišnjih 4,1 na cetiri odsto BDP-a u 2016. godini.

Kako je dogovoreno sa MMF-om, moraće da se smanjuju troškovi za plate zaposlenih u javnom sektoru i to za tri procenta u 2016, a u 2017. godini za dodatnih pet odsto.

Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu planirani su prihodi u iznosu od 997,4 milijarde dinara, a rashodi 1.119 milijardi zaokruženo. Planirani fiskalni deficit na nivou republike za sledeću godinu je 121,8 milijardi dinara.

Ovaj budžet, kao i prethodni za 2015. godinu, dobili su podršku Međunarodnog monetarnog fonda i predstavljaju ključni deo Programa koji istovremeno rešava problem deficita ali i strukturne probleme koji taj deficit uzrokuju.

Budžet za narednu godinu je skrojen na osnovu prognoze da će u 2016. godini rast BDP-a iznositi 1,75 odsto, a inflacija 2,8 odsto. Prihodi budžeta od naplate poreza, kako je predviđeno, iznosiće 829,5 milijardi dinara, od čega je naplata PDV-a 427 milijardi.

Glavne uštede u budžetu za 2016. godinu planirane su na svim elementima rashoda.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija