Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA: PRIMENA PROPISA POčEćE 1. JANUARA 2016. GODINE. PRAVILNIKOM SE REGULIšE SAMO EVIDENCIJA PROMETA, A KEPU OBRAZAC ZAMENJUJE NOVIM KEP OBRASCEM. UKIDA SE OBAVEZA VOđENJA EVIDENCIJE U TRGOVINI NA VELIKO, OSIM U SLUčAJU ONIH PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE PO SISTEMU PROSTOG KNJIGOVODSTVA


Pravilnik o evidenciji prometa (Sl. glasnik RS br. 99/2015 - dalje: Pravilnik), objavljen je2. decembra 2015. godine, a predviđeno je da će njegova primena početi 1. januara 2016. godine. Tog datuma će prestati da se primenjuje Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga ("Sl. glasnik RS", br. 45/96, 48/96 - ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010).

Pravilnikom se reguliše samo evidencija prometa, te obveznici koji se bave prometom usluga u prometu robe neće imati obavezu vođenja ove vrste evidencije od 1. januara 2016. godine. Dodatna novina je da se postojeći KEPU Obrazac zamenjuje novim KEP Obrascem.

 KEP Obrazac ima pet kolona, odnosno ne sadrži više kolonu 6 - uplata na račun.

 Značajna novina je ukidanje obaveze vođenja evidencije u trgovini na veliko, osim u slučaju onih privrednih subjekata koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, kao i kod evidentiranja prodajnih podsticaja i razduženja.

Članom 2. ovog Pravilnika predviđeno je da evidenciju prometa vode pravna lica i preduzetnici koji obavljaju:

1) trgovinu na malo;

2) trgovinu na veliko, a poslovne knjige ne vode po principu dvojnog knjigovodstva;

3) komisione usluge;

4) otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu.

 Istim članom Pravilnika predviđeno je da Evidenciju prometa čine:

· Knjiga evidencije prometa - KEP,

· Prijemni list komisione robe - PKR,

· Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe - PKR-1,

· Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica - KRI,

· Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima - KRI-1,

· Dnevni pumpni izveštaj - DPI.

Članom 3. Pravilnika predviđeno je da se Knjiga evidencije prometa vodi na obrascu KEP i da sadrži kolone u koje se upisuju podaci o:

1) rednom broju evidentirane promene;

2) datumu evidentiranja promene;

3) opisu evidentirane promene;

4) iznosu zaduženja;

5) iznosu razduženja.

Novina je i da ukoliko se evidencija vodi u elektronskom obliku zaključivanje se vrši štampanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se overava potpisom računopolagača, odnosno preduzetnika.

Ovo su samo neke od novina koje donosi novi Pravilnik od 1. januara 2016. godine, a o ostalim novinama čitajte u ponedeljak 7.12.2015. godine u časopisu Pravni instruktor.

Izvor: Redakcija, 03.12.2015.