Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU, ODNOSNO UGROŽENOM KUPCU TOPLOTNE ENERGIJE: USVAJANJEM NOVE UREDBE BIćE POVEćAN BROJ BESPLATNIH KILOVATA DO čETIRI PUTA I PROšIREN BROJ POVLAšćENIH KORISNIKA


Ministarstvo rudarstva i energetike završilo je izradu nove Uredbe o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije, prema kojoj će dosadašnju ograničenu mesečnu kvotu od 120 do 250 besplatnih kilovat-sati struje, umesto duplo, moći da prekorače do četiri puta.

Državna sekretarka u Ministarstvu, Mirjana Filipović, potvrdila je da će novom Uredbom biti povećan broj povlašćenih korisnika, kao i broj besplatnih kilovata.

Ona je rekla da će vrlo brzo, a najkasnije do kraja 2015. godine, biti doneta nova Uredba prema kojoj će dosadašnju kvotu od 120 besplatnih kilovata mesečno moći, umesto duplo, da prekorače do četiri puta, odnosno da ostvare do 480 kilovata.

U Srbiji oko 70.000 građana dobija od 120 do 250 besplatnih kilovat-sati struje mesečno. Najsiromašniji građani ostali su bez tih olakšica jer su Odlukom Ustavnog suda odredbe čl. 5. do 8. Uredbe o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 44/2014 - dr. pravilnik, 124/2014 - dr. pravilnik, 40/2015 - dr. pravilnik i 82/2015 - odluka US) od 28. septembra 2015. godine van snage i od tada se ne podnose novi zahtevi za besplatne kilovate.

Reč je o odredbama koje regulišu sam postupak (dokazivanje i sl.) za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca, koji se pokreće podnošenjem zahteva za sticanje statusa nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno odredbe o izdavanju i vremenu važenja uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca.

Pravo na olakšice u okviru socijalnih energetskih karata automatski su imali svi primaoci socijalne pomoći, kao i domaćinstva u zavisnosti od broja članova i visine prihoda. Domaćinstva sa minimalnim prihodima imaju mogućnost da određenu količinu gasa i struje dobiju bez naknade. Tako je tročlana porodica sa prihodom do 19.795 dinara mesečno mogla računati da će besplatno dobiti do utrošenih 160 kilovata struje, 45 kubnih metara gasa ili plaćeno daljinsko grejanje za 35 kvadrata prostora.

Izvor: Vebsajt Blic, S. Lalić, 02.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija