Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU POSEBNOG AKCIONOG PLANA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA: RASPRAVA ćE TRAJATI DO 23. DECEMBRA 2015. GODINE


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i da daju svoje komentare.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, donela je 23. marta 2015. godine Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Stručnu i administrativnu podršku radu radne grupe pruža Ministarstvo pravde.

Javna rasprava o Nacrtu posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina sprovodi se do 23. decembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe predloge i sugestije, dostavljati Ministarstvu pravde putem elektronske pošte na e-mail: vladimir.vukicevic@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo pravde, sa naznakom "Za Nacrt posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina ", ulica Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samoupave, uz stručnu i administrativnu podršku Ministarstva pravde sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Tekst radne verzije Nacrta posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina možete preuzeti OVDE.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 03.12.2015.
Naslov: Redakcija