Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 3. DECEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE PARLAMENTARNOG FORUMA ZA ENERGETSKU POLITIKU, ODBORA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA, ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA - RAZMOTRENI MOGUćI MODELI FINANSIRANJA PROJEKATA ZA UNAPREđENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU I MOGUćNOSTI INKLUZIJE OSOBA SA INVALIDITETOM


37. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i 32. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Povodom obeležavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održali su zajedničku sednicu na temu "Inkluzija osoba sa invaliditetom – pristupačnost i osnaživanje".

Potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Vladimir Marinković izrazio je zadovoljstvo što ima priliku da se obrati povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i preneo učesnicima skupa pozdrave predsednice Narodne skupštine Maje Gojković. Marinković je podsetio da su Ujedinjene nacije 1992. godine proglasile 3. decembar Međunarodnim danom osoba sa invaliditetom, koji se u Narodnoj skupštini obeležava od 2007. godine.

"Svrha obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je bolje razumevanje pitanja invaliditeta i podizanje svesti o istom, a zadatak društva je da napravi što bolji ambijent za inkluziju, pristupačnost i osnaživanje ovih osoba", istakao je Marinković.

On je dodao da prema podacima Svetske zdravstvene organizacije 15 odsto osoba u svetu ima neki vid invaliditeta, u Srbiji ih je oko 800.000, a kada se zna da pored same osobe sa invaliditetom problem ima i porodica čiji je takva osoba član, govori se o preko milion ljudi u Srbiji koji se suočavaju sa problemom, gde su najugroženije dve kategorije žene i deca. Osobe sa invaliditetom suočavaju se sa problemom pristupačnosti, mogućnostima za školovanje i kasnije zapošljavanje, te ih to svrstava u stanje ili potencijalno stanje siromaštva, što treba da bude pokazatelj za kreiranje ambijenta za ekonomski rast i vođenje odgovorne socijalne politike u društvu, dodao je Marinković. On je ocenio da Srbija ima relativno dobar zakonodavni okvir, dok postoje problemi u njegovoj primeni.

"Moto Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – inkluzija, pristupačnost i uključivanje, nije samo preduslov za bolji život, već i imperativ na koji treba da se odgovori. Narodna skupština će nastaviti da pruža podršku osobama sa invaliditetom, jer nijedna zemlja ne sme da se odriče njihovih potencijala", zaključio je Marinković.

Ljiljana Malušić, zamenica predsednika Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova istakla je da je želja Odbora da se ova pitanja posmatraju sa stanovišta poštovanja ljudskih prava, na šta osobe sa invaliditetom imaju pravo, kao i da će i dalje insistirati na tome da je svaka njihova diskriminacija nedopustiva.

"Iako je pitanje invaliditeta postalo vidljivo, iako je došlo do razbijanja stereotipa i predrasuda prema osobama sa invaliditetom, mora se više raditi na pitanju njihove inkluzije. Očekujemo danas konkretne predloge i sugestije kako da Narodna skupština i njena radna tela daju svoj doprinos u rešavanju problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom", dodala je Malušić.

U nastavku rada pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vladimir Pešić upoznao je učesnike skupa sa aktivnostima Ministarstva, posebno Sektora zaštite osoba sa invaliditetom, sa postignutim rezultatima i normativnim aktivnostima. Ivan Sekulović, koordinator za finansijsku i tehničku pomoć EU u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije predstavio je preduslove za finansiranje i programe podrške osobama sa invaliditetom, a Ksenija Milenković, v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije govorila je o pitanju osoba sa invaliditetom iz ugla evropskih integracija, uz osvrt na pregovaračka poglavlja 23 i 19. Svetlana Vlahović iz organizacije Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom i Gordana Rajkov iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije govorile su o ostvarivanju inkluzije u praksi, kao i o političkom angažovanju osoba sa invaliditetom.

U diskusiji koja je usledila istaknuto je da se invaliditet može dogoditi bilo kada i bilo kome, kao i da je broj ljudi sa invaliditetom u stalnom porastu. Govorilo se o zakonima koji se odnose na prava osoba sa invaliditetom i njihovoj primeni, ulozi Narodne skupštine, procesu inkluzije u praksi, opredeljenosti vlasti za ekonomski razvoj i stvaranje povoljnijeg ambijenta zarad bilje socijalne zaštite i poboljšavanja položaja osoba sa invaliditetom, o konkretnim problemima različitih grupa osoba sa invaliditetom i drugo.

Sednici su prisustvovali predstavnici više udruženja osoba sa invaliditetom i predstavnici NDI-a, koji je podržao održavanje zajedničke sednice dva odbora.

Sednici su predsedavale dr Vesna Rakonjac, predsednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Ljiljana Malušić, zamenica predsednika Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Sedmi sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

Parlamentarni forum za energetsku politiku Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju – GIZ, održao je 3. decembra 2015. godine Sedmi sastanak, na kojem su razmatrana iskustva i mogući modeli finansiranja projekata za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu u Republici Srbiji.

Sastanak je organizovan uz podršku GIZ projekta "Energetska efikasnost u zgradarstvu u Srbiji", koji, u prvom redu, za cilj ima da pruži pomoć u pripremi modela energetske rehabilitacije zgrada.

Otvarajući sastanak, predsednica Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije prof.dr Aleksandra Tomić istakla je da je, sa povećanjem potreba za energijom i rastućom cenom energenata, ovo prilika da se govori o pitanju svakodnevnice svih nas zajedno, a koju sačinjavaju racionalno korišćenje energije i unapređenje energetske efikasnosti.

Tomić je, tom prilikom, podsetila da je parlament već doneo zakonska rešenja koja se odnose na racionalno korišćenje energije, kao i da je definisan budžet. U skladu sa tim, ona je ocenila da je ovo pravi trenutak da se čuje kako su razvijene države, u ovoj oblasti privrede, regulisale sistem finansiranja, i kako to možemo primeniti u Srbiji.

Prisutnima se obratio i potpredsednik Narodne skupštine i član Foruma Veroljub Arsić, koji je naglasio da se efikasnijom proizvodnjom energije iz dostupnih i obnovljivih izvora, sa planiranim i isplativim plasmanom moguće je uspostaviti održivi energetski sistem. On je istakao da je strateški pristup u energetici put smanjenja ekoloških pretnji i ekonomskih troškova.

"Standardi energetike u svetu se, u velikoj meri, tiču energetske efikasnosti, a to je za Srbiju relativno nova oblast koja traži određena ulaganja i određene promene, ali nudi i određene šanse, a da bismo postali konkurentni drugim razvijenim zemljama, ovo pitanje podrazumeva stvaranje nove industrije, nove opreme, otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje novih ljudi, kao i razvoj privrede", naveo je Arsić, zaključivši da će Republika Srbija prihvatiti obaveze, usklađujući se sa energetskom politikom Evropske Unije, kao i da će sebi zacrtati, kako je naveo, vrlo ambiciozne ciljeve, kada se radi o učešću obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji električne energije i porastu energetske efikasnosti.

U ime Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture govorio je Radojko Obradović, koji je najpre izrazio zadovoljstvo što pitanje o kome se diskutuje izaziva veliko interesovanje i u Narodnoj skupštini, a i na ostalim nivoima vlasti. "Kada se prvi put govorilo o energetskoj efikasnosti, postavljala su se tri pitanja prvo da li je to potreba, drugo da li je to obaveza koja nam se nameće ili kao treće pitanje da li je to ekstravagancija. Vremenom se ispostavilo da je energija, koja je nama uvozna komponenta, veoma potrebna, da je moramo racionalno koristiti, jer je ima sve manje, da imamo obaveze ne samo prema energiji i finansijama, već i prema životnoj sredini", zaključio je Obradović, pozdravivši, u prvom redu, aktivno angažovanje predsednice i članova Foruma, kao i Narodne skupštine što su aktivno pristupili ovom procesu, jer, kako je naveo, unapređenje energetske efikasnosti predstavlja jednu od naših prioritetnijih potreba.

Prisutnima su se obratili i Renate Šindlbek, rukovodilac GIZ projekta "Energetska efikasnost u zgradarstvu", Den Stanjašek iz Evropskog instituta za performanse zgrada (Building Performance Institute Europe), koji je govorio o raspoloživim evropskim fondovima, kao i Miloš Erić i dr Mihajlo Babin iz Grupe za razvojne politike koji su predstavili prezentaciju "Potencijalne koristi od unapređenja energetske efikasnosti i stanje u Srbiji", nakon čega je usledila diskusija.

Uz predsednicu Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije prof.dr Aleksandru Tomić, u diskusiji je učestvovao i potpredsednik Narodne skupštine i član Foruma Veroljub Arsić.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 03.12.2015.
Naslov: Redakcija