Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: PO BROJU PREDMETA U OVOM SUDU GRAđANI SRBIJE MEđU PRVIMA U EVROPI


Građani Srbije među prvima su u Evropi koji sudu za ljudska prava u Strazburu podnose tužbe protiv države nezadovoljni odlukama domaćih sudova, ali i zbog dužine trajanja postupaka. Međutim, praksa je pokazala da ovaj sud u većini slučajeva odbacuje prispele tužbe, uz obrazloženje da nisu dopuštene po raznim osnovama.

Tako je samo tokom prošle godine u Evropski sud za ljudska prava prispelo 11.490 tužbi protiv Srbije, ali je u startu odbijeno 11.427. Tokom ove godine u svega 35 slučajeva je presuđeno, a trenutno se obrađuje ukupno 545 tužbi srpskih građana. U slučajevima kad država izgubi spor, građanima se odšteta isplaćuje sa računa Državnog pravobranilaštva. Prema nekim informacijama, trećina odšteta isplaćuje se zbog dugog trajanja postupka.

Advokat Tihomir Konstantinović ističe da svaka nezadovoljna stranka ima pravo da se žali sudu u Strazburu, ali tek pošto iscrpi sve pravne lekove i mogućnosti u Srbiji.

- Ukoliko je građanin nezadovoljan odlukom Osnovnog ili Višeg suda, kao i odlukom posle podnošenja vanrednog pravnog leka, može da uputi žalbu Ustavnom sudu Srbije - kaže advokat Konstantinović. - Ako na kraju nije zadovoljan ni odlukom Ustavnog suda ima pravo da podnese žalbu Međunarodnom sudu u Strazburu. U ovom sudu strogo paze na formalnosti. Dovoljno je, primera radi, da se tužba podnese sa zakašnjenjem ili da se građani nisu obratili svim nadležnim pravosudnim institucijama u Srbiji, pa da se ona odbaci. Velika većina predmeta koje je Strazbur odbacio odnosi se baš na te formalne razloge.

Konstantinović ističe da se u zavisnosti od vrednosti spora određuje odšteta. Tamošnje sudije pre svega vode računa o tome koliko je u domaćem pravosuđu za takav postupak naknada, sa tim što mogu u izvesnoj meri da je povećaju.

- Sudije u Strazburu ne mogu da shvate da pravosuđe može sebi da dozvoli odugovlačenje postupaka - napominje on.

Izvor: Vebsajt Novosti, N. Bijelić - V. C. Spasojević, 02.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija