Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PARAFIRAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA NORVEŠKOM


U Beogradu je nakon druge runde pregovora parafiran ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Norveškom i dogovoreno da dve države preduzmu neophodne mere za što skorije potpisivanje ugovora.

Datum i mesto potpisivanja, kao i nivo potpisnika utvrdiće se naknadno diplomatskim putem.

Kada ugovor počne da se primenjuje, u bilateralnim ekonomskim odnosima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške prestaće da se primenjuje Zakon o ratifikaciji sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, sa protokolom ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 9/85)

Izvor: Redakcija, 3.12.2014.