Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: PROPIS STVARA PRAVNI OSNOV ZA OSNIVANJE I POSLOVANJE PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, KAO NOVE VRSTE PRUżALACA PLATNIH USLUGA. PLATNE KARTICE I ELEKTRONSKI NOVAC ćE MOćI DA IZDAJU NE SAMO BANKE VEć I PRIVREDNA DRUšTVA


Od početka primene Zakona o platnim uslugama("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 - dalje: Zakon), Narodna banka Srbije izdala je prve dve dozvole za pružanje platnih usluga privrednim društvima Tenfore d.o.o. Beograd i Eki Transfers d.o.o. čime je počela da se širi mreža pružalaca platnih usluga u Srbiji.

Po dobijanju dozvole za pružanje platnih usluga ova privredna društva u postupku propisanim Zakonom, registruju se kao platne institucije u Agenciji za privredne registre, a rok za izdavanje dozvola je 90 dana.

Zakon koji je usvojen 18. decembra 2014. godine stupio je na snagu 1. oktobra 2015. godine, kako bi svi učesnici imali prilike da se pripreme i prilagode novim pravilima, rekla je direktorka Sektora za platni sistem u Narodnoj banci Srbije, Dragana Stanić.

Ona je navela da je osnovni cilj ovog Zakona da poveća konkurenciju na tržištu, snizi cenu platnih usluga, donese kvalitetnije servise, poveća broj kompanija pružalaca platnih usluga i zaštiti prava korisnika, bilo da su to građani ili privreda.

Sada su jasna prava korisnika platnih usluga, rokovi izvršenja su kraći, što znači da se nalog za plaćanje mora izvršiti u toku istog dana, a obračun kamata na platnom računu može biti isključivo u korist korisnika računa, navela je Stanić.

Ona je istakla da je NBS na taj način stvorila pravni okvir za dve kategorije pružalaca platnih usluga: platne institucije i institucije elektronskog novca.

Njihov ulazak na tržište je uređen i jasno definisan da bi korisnici bili zaštićeni, rekla je Stanić i podsetila da su do sada platne usluge mogle da pružaju isključivo poslovne banke i pošta.

Sada učesnici na tržištu mogu da budu i novoformirana privredna društva ili postojeća privredna društva ukoliko prošire svoju delatnost na pružanje platnih usluga. Početni kapital za ova pravna lica je od 20.000 do 125.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Sekretar Udruženja informatičke delatnosti u Privrednoj komori Beograda, Dušan Rakić, rekao je da Zakon dobar okvir za donošenje Zakona o elektronskom poslovanju, čije se usvajanje očekuje početkom 2016. godine, a koji će doprineti razvoju elektronskog biznisa i digitalne ekonomije u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.11.2015.
Naslov: Redakcija