Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNICI O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROGRAMA, KADRA, PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA STICANJE STATUSA JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH I O VRSTI, NAZIVU I SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA JAVNIH ISPRAVA I UVERENJA U OBRAZOVANJU ODRASLIH: PRAVILNICI STUPAJU NA SNAGU 4. NOVEMBRA 2015. GODINE


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je podzakonske akte kojima se bliže uređuju neformalno obrazovanje odraslih i učešće ustanova i drugih organizacija (javna agencija, javno preduzeće, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, agencija za zapošljavanje, privredno društvo, nosioci poslova profesionalne rehabilitacije, registrovani preduzetnici, sindikalna organizacije, udruženja, stručna društva, organizacije za obrazovanje odraslih, narodni, radnički, otvoreni univerziteti, univerziteti za treće doba, centri i organizacije za stručno usavršavanje, centri za učenje stranih jezika, centri i škole za informaciono – komunikacionetehnologije, centri i organizacije za obuku i razvoj ljudskih resursa, centri i škole za obuku vozača, privredna komora, centri za karijerno vođenje i savetovanje, udruženje poslodavaca, kulturno-obrazovni centridomovi kulture, kao i drugi subjekti registrovani za obrazovnu delatnost u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti) u realizaciji aktivnosti obrazovanja odraslih propisanih Zakonom o obrazovanju odraslih("Sl. glasnik RS", br. 55/2013).

Doneti su:

1) Pravilnik o o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih("Sl. glasnik RS", br. 89/2015) i

2) Pravilnik o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)

Ovim pravilnicima, koji stupaju na snagu 4. novembra 2015. godine, omogućeno je odraslima, da u skladu sa svojim mogućnostima biraju put sticanja obrazovanja i obučavanja i dolaženja do kvalifikacije:

  1. formalnim putem – kroz školski sistem, upisom u određeni program obrazovanja u statusu redovnog učenika (ako je mlađi od 17. godina) ili u statusu vanrednog polaznika (ako je odrastao stariji od 17 godina) i /ili
  2. neformalnim putem - kroz sistem obučavanja kod JPOA obrazovanja odraslih (bilo da se radi o ustanovi ili drugoj organizaciji)
Izvor: Vebsajt Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja, 03.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija