Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA: VETROBRAN SE NE SME NAKNADNO ZATAMNJIVATI. BOčNA OKNA U RAVNI VOZAčA MOGU BITI NAKNADNO ZATAMNJENA TAKO DA UKUPNA VREDNOST PRIGUšENJA SVETLA NE PRELAZI 30%. OSTALA STAKLA NA VOZILU MOGU BITI NAKNADNO ZATAMNJENA BEZ OGRANIčENJA UKUPNE VREDNOSTI PRIGUšENJA SVETLA PRI čEMU NA VOZILU MORAJU BITI UGRAđENA DVA BOčNA RETROVIZORA. STEPEN REFLEKSIJE STAKALA NA VOZILU NE SME PRELAZITI 15% KAKO NE BI DOšLO DO ZASLEPLJIVANJA DRUGIH UčESNIKA U SAOBRAćAJU


U kompletno zatamnjenim automobilima ubuduće će moći da se voze samo predsednik, premijer, predsednik Narodne skupštine, vojska i policija. Ovu "privilegiju" neće više imati ministri, direktori i državni činovnici, koji će u skladu sa članom 72. Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015 i 78/2015), morati da uklone tamnu foliju sa vetrobrana, dok će na bočnim oknima u ravni vozača moći da koriste do 30 odsto zatamnjena stakla. U službenim vozilima preostali prozori mogu imati tamnu foliju bez ograničenja u procentima.

Takođe, vozači moraju da vode računa da stepen refleksije stakala na vozilu ne prelazi 15 odsto, da ne bi zaslepljivala ostale učesnike u saobraćaju. Ova pravila već važe za sve ostale vozače.

Svi vozači koji imaju tamne folije na automobilu, prilikom registracije vozila treba da prođe proveru, koja podrazumeva ispitivanje zatamnjenosti stakala i dobijanje uverenja da ona ispunjavaju propisane norme i mogu da učestvuju u saobraćaju. Zahtev za ispitivanje se podnosi Agenciji za bezbednost saobraćaja, koja izdaje i uverenje, a sam postupak može da se obavi u Auto-moto savezu Srbije (AMSS).

U jednom od ovlašćenih servisa za ugradnju folija na staklima, navode da vozači uglavnom zatamnjuju stakla, jer folije leti spuste temperaturu u automobilu i do 15 stepeni, što umanjuje korišćenje klima-uređaja. U zavisnosti od kvaliteta folije i na koja se sve stakla stavljaju, cena se kreću od 70 do 250 evra.

Koliko je vozača do sada prekršajno kažnjeno zbog zatamnjenih stakala koja ne ispunjavaju propisane uslove nije poznato, jer se o tome pojedinačno ne vodi evidencija. Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014), naknadno zatamnjivanje stakala predstavlja prepravku vozila, ali u ovu kategoriju ulaze i druge promene na vozilu poput prebacivanja volana, uvođenja plinske boce

Kako navode u Upravi saobraćajne policije, tokom 2014. godine sankcionisano je 618, a od početka ove 259 vozača, čija su vozila pojedinačno ili serijski proizvedena ili prepravljana, a za koja ispitivanjem nije utvrđeno da ispunjavaju propisane uslove.

Ukoliko vlasnik vozila ne poseduje atest kazna je 5.000 dinara.

Za dobijanje uverenja da zatamnjena stakla ispunjavaju propise potrebno je izdvojiti oko 12.000 dinara za razne takse i zahteve i obezbediti veći broj dokumenata.

Prvo se podnosi zahtev za ispitivanje prepravljenih vozila Agenciji za bezbednost saobraćaja, sa uplaćenom administrativnom taksom od 300 dinara, zatim se prilaže dokaz o plaćenoj ceni usluge obrade dokumentacije za ispitivanje vozila u iznosu od 3.300 dinara i plaća izdavanje uverenja o ispitivanju vozila u iznosu od 3.000 dinara. Cena ispitivanja zatamnjenih stakala u Auto-moto savezu Srbije iznosi od 2.400 do 4.500 dinara. Tehnički pregled za vozilo košta od 800 do 2.500 dinara u zavisnosti od servisa gde se obavlja.

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015 i 78/2015)

Član 72

Vetrobran i sva stakla na motornom ili priključnom vozilu, osim prednjeg vetrobrana na motociklu i mopedu s dva ili tri točka i bez kabine vozača, lakom četvorociklu bez kabine vozača i četvorociklu koji nemaju kabinu vozača, moraju biti homologovani i ugrađeni u skladu sa odredbama jednoobraznih tehničkih uslova. Vetrobrani moraju biti slojeviti - laminirani, odnosno ne smeju biti od kaljenog (sa oznakom u znaku homologacije "TOUGHENED" ili "TEMPERED") stakla ni kada se naknadno zamenjuju, osim za vozila čija najveća brzina ne prelazi 40 km/h.

Vetrobran se ne sme naknadno zatamnjivati. Bočna okna u ravni vozača mogu biti naknadno zatamnjena tako da ukupna vrednost prigušenja svetla ne prelazi 30%. Ostala stakla na vozilu mogu biti naknadno zatamnjena bez ograničenja ukupne vrednosti prigušenja svetla pri čemu na vozilu moraju biti ugrađena dva bočna retrovizora.

Stepen refleksije stakala na vozilu ne sme prelaziti 15% kako ne bi došlo do zaslepljivanja drugih učesnika u saobraćaju.

Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na vozila državnih organa.

Odredbe ovog člana ne odnose se na vozila koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana pre 1. aprila 1971. godine. 

Izvor: Vebsajt Politika, Danijela Vukosavljević, 01.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija