Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRTI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM: SVI ZAKONI USKLAđENI SA STANDARDIMA EU, A POJEDINE ODREDBE PRENETE IZ EVROPSKOG ZAKONODAVSTVA U OBLASTIMA KOJE RANIJE NISU BILE POKRIVENE. ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI żIVOTNE SREDINE U SRBIJI TREBALO BI DA SE USKLADI SA EVROPSKOM DO 2018. GODINE


Zakonska regulativa u oblasti životne sredine u Srbiji trebalo bi da se uskladi sa evropskom do 2018. godine, izjavila je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Stana Božović, uz ocenu da je reč o veoma kompleksnoj oblasti koja zahteva konstatan rad i zalaganje da bi se dostigli svi ciljevi.

Božović je rekla da je prioritet Vlade Republike Srbije dostizanje standarda EU i to ne samo kada je u pitanju prenošenje zakonodavstva, već i njegova implementacija.

"To je jako zahtevna i kompleksna oblast, ali verujem da ćemo uspeti da dostignemo sve zadate ciljeve", rekla je ona i podsetila da je Srbija tokom bilateralnog i eksplanatornog skrininga za Poglavlje 27 dobila pohvale.

Usklađivanje sa propisima u oblasti životne sredine predstavlja trećinu obaveza koje Srbija ima na putu ka EU, dodala je ona.

Kako je navela, očekuje se da će do kraja novembra 2015. godine biti usvojeni nacrti zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, zakona o zaštiti životne sredine, zakona o upravljanju otpadom.

Božović je podsetila da oko 10.000 ljudi živi od sistema sakupljačke mreže i da će se u narednom periodu pažnja usmeriti na zaštitu marginalnih grupa koje se bave time.

Načelnica Odeljenja za upravljanje otpadom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne stredine, Radmila Šerović, podsetila je da je Nacionalna strategija upravljanja otpadom usvojena 2003. godine, a da je njena revizija bila 2010. godine i da postioji mogućnost da se to čini na svakih pet godina.

Šerović je takođe ukazala da Srbiji sledi talas usklađivanja sa zakonodavstvom EU, unapređenje i uspostavljanje sistema za odlaganje otpada i unapređenje sistema za upravljanje posebnim tokovima otpada.

Trebalo bi imati u vidu da je otpad resurs i da bi trebalo raditi na unapređenju sistema reciklaže, izbegavanju nastajanja otpada, kao i adekvatnom razdvajanju i pripremi za reciklažu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija