Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O UPRAVLJANJU NANOSOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE: OVAJ DOKUMENT PREDSTAVLJA IZRAZ SAGLASNOSTI DRżAVA čLANICA €� BOSNE I HERCEGOVINE, HRVATSKE, SLOVENIJE I SRBIJE O SARADNJI NA USPOSTAVLJANJU MEđUNARODNOG REżIMA PLOVIDBE, ODRżIVOG UPRAVLJANJA VODAMA, ZAšTITE OD šTETNOG UTICAJA VODA, VODNOG REżIMA I VODENIH EKOSISTEMA


Predlog zakona o potvrđivanju protokola o upravljanju nanosom uz okvirni sporazum o slivu reke Save usmeren je na razvoj i obezbeđuje principe i mehanizme za regionalnu saradnju u ovoj oblasti, izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković, obrazlažući Predlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Ona je istakla da taj dokument predstavlja izraz saglasnosti država članica – Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije o saradnji na uspostavljanju međunarodnog režima plovidbe, održivog upravljanja vodama, zaštite od štetnog uticaja voda, vodnog režima i vodenih ekosistema.

Ona je ukazala na to da nekontrolisano vađenje rečnih nanosa može da izazove značajne štete i da direktno nepovoljno utiče na režim voda, i upozorila na to da je problem sa produkcijom, transportom, deponovanjem i nekontrolisanim vađenjem rečnih nanosa u Srbiji je na slivu Save posebno izražen u srednjem i donjem toku reke Drine.

Ministarka je podsetila na to da je Protokol o upravljanju nanosom potpisan 6. jula 2015. godine i da se njime određuju osnovna načela održivog upravljanja nanosom, uvažavajući pri tome vodni režim, očuvanje prirodnih staništa i divlje flore i faune kao i zahteve koji se postavljaju radi obezbeđenja bezbedne plovidbe.

Države se Protokolom obavezuju da će izraditi Plan upravljanja nanosom u slivu reke Save i da će na godišnjem nivou razmenjivati informacije o planiranom iskopu nanosa, objasnila je ministarka.

Ministarka je upoznala javnost da je zakonodavni okvir za realizaciju ovog protokola uspostavljen propisima u oblasti upravljanja vodama, zaštite životne sredine i vodnog saobraćaja, pa će se sprovođenje protokola nakon potvrđivanja vršiti u okviru postojećih zakonodavnih rešenja i daljeg usklađivanja sa propisima EU, odnosno međunarodnim sporazumima.

Sprovođenje ovog protokola može da ima, neposredno ili dugoročno, uticaj na režim voda na slivu Save i na njenim pritokama, a posebno na režim voda u Srbiji, najnizvodnijoj državi u slivu te reke, ocenila je ministarka.

Primena ovog Protokola omogućava i intenzivnije učešće u regionalnoj saradnji i na pripremi i sprovođenju projekata koji se odnose na upravljanje nanosom što će sve skupa dovesti da i ovo pitanje bude na bolji način regulisano u našoj zemlji, rekla je ona.

Ministarka je podsetila da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pripremilo, a Narodna skupština Republike Srbije usvojila 9 zakona i više bilateralnih i multilateralnih sporazuma iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, veterine, zaštite bilja i zaštite životne sredine.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 03.11.2015.
Naslov: Redakcija