Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: ZAPOSLENI U PRAVOSUđU DA SE IZDVOJE IZ KATALOGA PREDLOżENIH RADNIH MESTA NA ISTI NAčIN KAO ZAPOSLENI U BEZBEDNOSNIM I OBAVEšTAJNIM ORGANIMA, KAKO JE TO PREDVIđENO NACRTOM ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU


Visoki savet sudstva (VSS) je na sednici održanoj 30.10.2015. godine podržao inicijativu savetnika Vrhovnog kasacionog suda, da se zaposleni u pravosuđu izdvoje iz Kataloga predloženih radnih mesta na isti način kao zaposleni u bezbednosnim i obaveštajnim organima, kako je to predviđeno u članu 10., stav 3. Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Visoki savet sudstva podržava ideju da se savetnici Vrhovnog kasacionog suda svrstaju kao kategorija zaposlenih u državnoj upravi, navodi se u saopštenju VSS.

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Član 10.

Radna mesta zaposlenih u javnom sektoru, odnosno zvanja u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, bliži sadržaj (šifra, naziv, zahtevana stručna sprema, odnosno obrazovanje, znanja i radno iskustvo potrebno za obavljanje poslova i zadataka radnog mesta, odnosno sticanje zvanja i opšti/tipični opis poslova i zadataka radnog mesta), način njihovog organizovanja, način uvođenja i brisanja ili izmene elemenata radnih mesta, odnosno zvanja i njihovo razvrstavanje u grupe i podgrupe utvrđuje se aktom Vlade (u daljem tekstu: Katalog).

Radna mesta, odnosno zvanja u Katalogu dele se na:

1) radna mesta/zvanja u državnim, organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave;

2) radna mesta u zdravstvu;

3) radna mesta u socijalnoj zaštiti;

4) radna mesta u prosveti;

5) radna mesta u kulturi;

6) radna mesta u sportu;

7) generička radna mesta.

Izuzetno od stava 1.ovog člana, radna mesta, odnosno zvanja zaposlenih u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni posloviutvrđuju se aktima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta tih organa, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Radna mesta, odnosno zvanja policijskih službenika utvrđuju se aktom Vlade u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj policijskih službenika.

Generička radna mesta iz stava 2. tačka 7) ovog člana, jesu radna mesta na kojima se obavljaju stručni, administrativni i tehnički poslovi u javnom sektoru, koji su, po svojoj prirodi, istovrsni i koji služe za podršku u izvršavanju poslova osnovne delatnosti, odnosno poslova kojima se obezbeđuje izvršavanje utvrđenih nadležnosti i delokruga ili delatnosti u javnom sektoru i koja se pojavljuju u svim oblicima organizovanja poslova u javnom sektoru.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 03.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija