Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA ZA OKTOBAR


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u oktobru je, za 23 radna dana, realizovano ukupno 15,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,4 miliona, ili 27,9%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,4 miliona, ili 72,1%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 686.121, od čega se 494.677 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 191.444 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.332,2 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 36,2 milijarde dinara, ili 1,1% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 144,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 12.420 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema bilo je zastoja u trajanju od 34 minuta, pa je raspoloživost sistema bila 99,7%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.914 plaćanja, u vrednosti od 27.279.815,21 evro. Pomenuti sistem je radio bez zastoja i raspoloživost je iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 3.11.2014.