Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA DO KRAJA 2019. GODINE: Usaglašavanje propisa za sprečavanje pranja novca sa međunarodnim standardima


Donošenje nove Strategije za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma očekuje se do kraja 2019. godine, najavio je ministar finansija Siniša Mali.

Na sednici Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma održanoj u Vladi Republike Srbije, kojom je predsedavao ministar Mali, istaknuto je da će se nova Strategija razmatrati već na sledećem sastanku koji bi trebalo da se održi sredinom oktobra.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, na sednici je zaključeno da je regulatorni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji znatno unapređen, i da je Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015), od 2015. do 2019. godine, u najvećem delu ispunjena.

Bilo je reči i o planiranom sastanku MANIVALA u decembru u Strazburu, a gde bi za još tri preporuke trebalo da bude unapređen rejting Srbije, za šta je pripremljen Izveštaj o napretku Srbije, koji će se ubrzo naći pred Vladom, a razmatran je i sastav delegacije koja će nas predstavljati.

MANIVAL je telo Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima (FATF).

Ministar Mali je istakao da se nastavlja sa usaglašavanjem propisa, koji su direktno vezani za oblast sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma.

Menja se niz zakona, među kojima su Predlog zakona o računovodstvu, Predlog zakona o reviziji i Predlog zakona o državnoj pomoći, koji se nalaze na dnevnom redu tekuće sednice Narodne skupštine Republike Srbije.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović je rekao da su pomenuti predlozi zakona usaglašeni sa preporukama MANIVALA, a da će pre svega biti unapređen postojeći sistem javnog nadzora i kontrole.

Jedna od najvećih izmena Predloga zakona o računovodstvu i Predloga zakona o reviziji obuhvata izmenu postojeće regulative, u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima, kao i saradnicima da budu osnivači i vlasnici pravnih lica i preduzetnici koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.10.2019.
Naslov: Redakcija