Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TOKOM OKTOBRA MESECA INICIJATIVA ZA IZMENU USTAVA U OBLASTI PRAVOSUĐA U NARODNOJ SKUPŠTINI: Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja sudija i tužilaca o reformi pravosuđa, jačanju nezavisnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, kao i o unapređenju položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika


Ministar pravde u Vladi Republike Srbije, Nela Kuburović, razgovarala je sa predstavnicima Udruženja sudija i tužilaca o reformi pravosuđa, jačanju nezavisnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, kao i o unapređenju položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika.

Na sastanku je ukazano na to da se aktivnosti u okviru reforme pravosuđa, a koje su definisane i Akcionim planom za Poglavlje 23, moraju brže sprovoditi, posebno kada je u pitanju izmena Ustava u oblasti pravosuđa.

Predstavnici Udruženja sudija i tužilaca, sa predsednikom tog udruženja, Nenadom Stefanovićem, na čelu, istakli su da poslednji nacrt ustavnih amandmana, koji je usklađen sa preporukama Venecijanske komisije, sadrži preko 70 odsto predloga strukovnih udruženja, kao i pravosudnih institucija.

Oni su ukazali na to da je potrebno da se što pre pokrene inicijativa za izmenu Ustava, kako bi sistemske promene u cilju jačanja nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilačkog sistema mogle da se sprovedu.

Kuburović je izrazila uverenje da će Vlada tokom oktobra proslediti Narodnoj skupštini inicijativu za izmenu Ustava (u oblasti pravosuđa), a da će tek ukoliko ona bude izglasana sa dvotrećinskom većinom, skupštinski Odbor za ustavna pitanja sačiniti predlog amandmana, čija će polazna osnova biti tekst ustavnih izmena, koji je sačinilo Ministarstvo pravde.

Ona je podsetila na to da je obaveza tog odbora da ponovo organizuje javne debate i tek nakon toga sačini konačan predlog amandmana, koji će biti prosleđen narodnim poslanicima.

Prema njenim rečima, izmena Ustava podrazumeva i izradu seta novih pravosudnih zakona, pri čemu će članovi strukovnih udruženja, zajedno sa Udruženjem sudija i tužilaca, biti pozvani da učestvuju u radu radnih grupa za izradu tih zakona.

Predstavnici Udruženja pohvalili su novi postupak izbora sudijskih i tužilačkih pripravnika, koji je bio održan početkom ove godine, ističući da je on bio sproveden po objektivnim kriterijumima i na transparentan način.

Oni su istakli da se zalažu za to da sudijski i tužilački pomoćnici moraju naći svoje mesto i u okviru Ustava, kao i da država mora da posveti više pažnje unapređenju njihovog položaja.

Predstavnici Udruženja su istakli da žele da se bore za efikasnije i kvalitetnije pravosuđe, kroz objektivne kriterijume za izbor na pravosudnu funkciju, transparentni postupak napredovanja i bolje uslove rada svih zaposlenih u pravosudnom sistemu.

Prisutni su se na sastanku saglasili sa tim da je sve probleme potrebno rešavati na konstruktivan način, kroz dijalog i međusobno poverenje i uvažavanje, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.10.2018.
Naslov: Redakcija