Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: DEO STUDENATA SMATRA DA SU IZMENE VAžEćEG ZAKONA PRIVREMENO REšENJE I OčEKUJU USVAJANJE POTPUNO NOVOG ZAKONA


Izmene postojećeg Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015 - dalje: Zakon) mogu biti samo privremeno rešenje, a studenti očekuju dobru saradnju sa resornim ministarstvom i izglasavanje novog zakona, rekao je predsednik Saveza studenata Beograda, Borijan Soković.

Poslednjih nekoliko nedelja obeležilo je nekoliko uspešnih sastanaka sa novim ministrom i produžetak roka za završetak studija predbolonjskim studentima.

"Ovo jeste olakšalo upis nove godine ali to je privremeno rešenje koje se ponavlja iz godine u godinu. Zahtevi su i ove godine prihvaćeni uz obećanje da će biti izglasan novi Zakon o visokom obrazovanju", rekao je Soković.

Prema njegovim rečima važeći Zakon je u praksi pokazao da ima dosta propusta i ti problemi se pre svega vide kod upisa studenata, broja studenata, u procesu akreditacije.

Deo studenata očekuje i da se i Bolonjcima produži rok za diplomiranje. Deo poslanika je najavio da će predložiti da se produži rok za postdiplomske studije.

"Bojim se da to neće biti usvojeno, a takva je i preporuka upućena Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kada je reč o postdiplomskim studija postavlja se pitanje validnosti teza kojima se ti studenti bave. Međutim, njima se neće uskratiti pravo na dalje studiranje već će biti prebačeni na akademske programe po Zakonu iz 2005. godine", rekao je Soković.

Studentima koji su završili bez produžetaka, čini se da su zahtevi studenata sve veći, a da to ne doprinosi kvalitetu obrazovanja.

"Nemam takav utisak. Osnovni postulat Bolonje deklaracije je da je student u centru sistema i da ima pravo da studira kada želi i dok god to sebi može da priušti. Mi se nadamo boljoj saradnji sa resornim Ministarstvom i novom Zakonu o visokom obrazovanju jer su sve izmene dosadašnjeg samo privremeno rešenje", rekao je predsednik Saveza studenata Beograda.

Izvor: Vebsajt RTS, 02.10.2016.
Naslov: Redakcija