Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA: PRAVILNIK JE NA SNAZI OD 1. OKTOBRA 2016. GODINE. PRAVILNIKOM JE PROPISANO DA PSIHOLOšKA STANJA KAO šTO SU INTELEKTUALNA INSUFICIJENTNOST, IZRAžENI POREMEćAJI LIčNOSTI I PONAšANJA, IZRAZITI ISPADI U KOGNITIVNOM FUNKCIONISANJU NISU KONTRAINDIKACIJE ZA NOšENJE I DRžANJE ORUžJA


Prema novom Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja  ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016 i 79/2016), psihološka stanja kao što su intelektualna insuficijentnost, izraženi poremećaji ličnosti i ponašanja, izraziti ispadi u kognitivnom funkcionisanju nisu kontraindikacije za nošenje i držanje oružja, navedeno je u saopštenju Transparentnosti Srbije (TS).

"S obzirom na slučajeve nasilja u kojima su učestvovali i ljudi koji imaju dozvole za držanje vatrenog oružja i najave odgovora države na takve pojave, bilo kakvo omogućavanje da širi krug lica dobije dozvole deluje u najmanju ruku iznenađujuće. Zbog toga se nadamo da nije došlo do propusta, već da rešenje postoji u nekom drugom propisu, ali da nismo uspeli da ga pronađemo", navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016), brisana odredba kojom se kontraindikacijom za držanje i nošenje oružja smatraju "intelektualna insuficijentnost (IQ ispod 80), izraženi poremećaji ličnosti i ponašanja (sklonost neprilagođenom ponašanju, socijalna i emotivna nezrelost i nestabilnost, diskontrola afekta i impulsa, diskontrola agresivnog impulsa u auto i hetero pravcu, anksioznost, snižena tolerancija na frustracije), izraziti ispadi u kognitivnom funkcionisanju (pamćenje, pažnja, koncentracija), psihomotorni i psihosenzorni poremećaji (oslabljena vizuelno-motorna koordinacija, psihomotorna i senzomotorna usporenost)".

Dodaje se da činjenica da je TS nakon pretrage baze sajtova relevantnih institucija i baze propisa morao da zatraži dodatne podatke, govori da nešto nije u redu sa sistemom javnih rasprava i obrazlaganja propisa.

Ta organizacija podsetila je da su u Srbiji javne rasprave obavezne u donošenju zakona, ali da nisu obavezne u pripremi uredbi, pravilnika i drugih podzakonskih akata.

"Za Zakon o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015), je održana javna rasprava, u januaru i februaru 2014. godine. Međutim, ni na portalu e-uprava, ni na sajtu MUP-a nismo pronašli izveštaj sa te javne rasprave, tako da je za sada nepoznato da li je pitanje ovih provera sposobnosti bilo predmet diskusije. O tome se ne govori ni u obrazloženju Predloga zakona, nakon održane javne rasprave", saopštila je organizacija TS.

Dodaje se da je Pravilnik donet nakon Zakona o oružju i municiji, i da se menja svega šest meseci potom što ukazuje da su razlozi za promene u vezi sa nekim problemima uočenim u praksi.

"O tim problemima nismo uspeli da pronađemo informacije na sajtu Ministarstva. Na tom sajtu su podaci o podzakonskim aktima poslednji put ažurirani još 29. januara, tako da se na njoj ne može pronaći čak ni tekst ovog važnog propisa, a kamoli obrazloženje za njegove izmene", navedeno je u saopštenju TS-a.

Izvor: Vebsajt Novosti, 02.10.2016.
Naslov: Redakcija